Mar 282014
 

Bron: http://freedomnotfrontex.nl/ (English below)

solidarity_across_bordersDurf jij zonder de juiste papieren een grens over te steken?
Heb je je wel eens afgevraagd wat mensen die dat doen bezielt?

Vluchtelingen worden in Europa met een erg moeilijke situatie geconfronteerd – beroofd van basale rechten, zoals de vrijheid van beweging, de vrijheid om te werken, het recht op een waardig bestaan. Dit is waarom vluchtelingen en steungroepen van 18 mei tot 21 juni een 450 kilometer lange mars zullen houden van Strasbourg naar Brussel, gevolgd door een week van actie. Continue reading »

Apr 142014
 

Vanaf 18 mei vindt er een internationaal grensoverschrijdend protest van vluchtelingen en supporters in Europa plaats, de March 2 Freedom. Het startmoment is niet willekeurig gekozen. Het is vlak voor de Europese parlementsverkiezingen. Het protest sluit af met een actieweek in Brussel van 20 t/m 28 juni, waar op 26 en 27 juni een Europese migratietop plaatsvindt.
Aan het protest doen ook vluchtelingen en supporters uit Nederland mee.

Freedom, not Frontex!
comingsoon-march2freedom-banner-smaller
Net als in andere Europese landen strijden vluchtelingen voor hun rechten in Nederland. Waar de lidstaten van EU gezamelijk de migratie bestrijden door de buitengrenzen te fortificeren, slaan vluchtelingen de handen ineen en maken zichzelf en hun onleefbare situatie zichtbaar.

Om de deelname uit Nederland vorm te geven is Freedom Not Frontex NL opgericht. Freedom Not Frontex NL roept mensen uit heel Nederland, vluchtelingen én sympathisanten, op om mee te doen en organiseert daarvoor tweemaal een busreis. Een ieder wordt uitgenodigd om geheel of gedeeltelijk groepsgewijs of individueel deel te nemen aan de mars en de actieweek. Informatie over de gehele mars is te vinden op de internationale website http://freedomnotfrontex.noblogs.org/. Informatie over de deelname uit Nederland staat op de website http://freedomnotfrontex.nl/.

lees verder op de website van Freedom Not Frontex NL

Apr 132014
 

Vluchtmarkt is een feit – Vandaag, zondag 13 april, heeft WE ARE HERE drie panden betrokken aan de Ten Katestraat in Amsterdam.

VLUCHTELINGEN WE ARE HERE KRAKEN DE VLUCHTMARKT from AИTiORDE on Vimeo.

Na de ontruiming van het Vluchtkantoor eind vorig jaar heeft een gedeelte van de zwervende groep vluchtelingen opvang gekregen in de Havenstraat, terwijl de rest door de gemeente op straat werd gezet. Deze groep zwerfde kort door de stad, waarna de Vluchtgarage in Zuid-Oost betrokken werd. Aangezien deze ruimte nu overvol is, heeft een gedeelte van de Vluchtgaragebewoners vandaag hun intrek genomen aan de Vluchtmarkt aan de Tenkatestraat in Amsterdam-West. Continue reading »

Apr 122014
 

No-forced-living-onthe-streetVeel gehoord de laatste tijd: detentiecentra sluiten, staan half leeg of worden als ‘gewone’ gevangenis in gebruik genomen. Er zitten beduidend minder mensen in vreemdelingenbewaring. Hoera! Een succes voor alle acties ertegen?
Hebben we na al die jaren van lawaaidemonstraties, van blokkade acties, bezettingen, wakes en andere protesten dan eindelijk de politiek aan hun verstand gepeuterd dat het onzinnig is om mensen te willen deporteren en ze daartoe op te sluiten?

Bezinning? Nee. Het is een ordinaire bezuinigingsmaatregel, en een kwestie van effecientie. Nu wat minder, en weer meer als er weer geld voor is. Precies dezelfde reden lag ten grondslag aan het toch maar niet strafbaarstellen van de ‘illegaliteit’, het zou mensen alleen maar meer opsluiten en hier houden en dat onrendabele idee kon maar beter worden ingeruild voor poen voor de rijksten van dit land. De PvdA speelde het spel gewillig mee en deed alsof het weer een succes had behaald. Daar kon vast nog wel een succesje bij! lees verder op de website van Joke Kaviaar

Apr 112014
 

vluchtelingenvrouwen-demonstrerenSupporters van de uitgeprocedeerde vluchtelingen in Amsterdam luiden de noodklok. Vluchtelingenvrouwen die uit Asiel Zoekers Centra (AZC’s) worden gezet, staan op straat. In de gekraakte “Vluchtgarage” in Amsterdam Z.O., waar een groep vluchtelingen verblijft, melden zich iedere week vrouwen die nergens heen kunnen. Alle opvang in het land, georganiseerd door kerken en vrijwilligers, zit helemaal vol. Op dit moment is er geen onderdak voor de vrouwelijke uitgeprocedeerde vluchtelingen in Amsterdam. Vrijwilligers doen hun uiterste best om de vrouwen elders onder te brengen, maar ”De volgende vrouw die zich meldt, weten we echt niet meer waar ze heen moet” (aldus Marjan Sax, een van de supporters).

Een oplossing is de opvanglocatie in de Havenstraat in Amsterdam, waar een deel van de uitgeprocedeerde asielzoekers tijdelijk verblijft. Daar is voldoende ruimte om de vrouwen die op straat staan, onder te brengen.

De gemeente Amsterdam weigert echter de lege kamers in de Havenstraat, tijdelijk onderkomen tot 1 juni voor een beperkte groep uitgeprocedeerde vluchtelingen, beschikbaar te stellen aan kwetsbaren die zich melden voor hulp. In de opvanglokatie aan de Havenstraat waar ongeveer 130 vluchtelingen verblijven, zijn nog 84 kamers ongebruikt.
Continue reading »

Apr 112014
 

Wij Zijn Hier is een zelforganisatie van vluchtelingen. Maar nu eens een bericht van de supporters om de groep heen. Mensen die soms al maanden of jaren bij de groep betrokken zijn, vrienden zijn geworden, vaak vele uren of alle beschikbare vrije tijd besteden aan de groep. Op allerlei verschillende manieren. En met de beste bedoelingen.

[...]

Twee vrouwen klopten kort na elkaar aan bij de Vluchtgarage. Een oudere vrouw en een jonge dame. Beiden het AZC uitgezet. Beiden dus op straat. De gebruikelijke tientallen mails gingen over en weer tussen de supporters. Kan iemand dit even oppakken? Het verbluffende antwoord na vele mails was: Nee.

Nee, want er is geen mogelijkheid meer. De locaties waar voorheen met veel gebel, gelobby, gesmeek mensen geplaatst konden worden zitten vol, sluiten juist hun deuren, hebben een wachtlijst. Er staan al mensen via ons op die wachtlijsten en tot die tijd worden mensen door supporters opgevangen in huis, soms van plek naar plek. Maar nu is er paniek. Er is geen oplossing voor deze twee dames. Gewoon geen oplossing.

Lees het volledige bericht op de website van Wij Zijn Hier.

Apr 102014
 

Enige tijd geleden is er een WOB verzoek gedaan naar incidentenvermeldingen in detentiecentra ten tijde van de hongerstakingen, voorjaar 2013. Het resultaat is een pdf van 359 bladzijden. Hierin gaat het over het plaatsen van mensen in afzonderingscellen (beter gezegd: isolatiecellen) of het sturen van gedetineerden naar het justitieel medisch centrum in Scheveningen.

894090_377396539041489_1969893487_o-1024x768

DOWNLOAD HIER!

Uit de rapportages blijkt dat isoleercelstraffen of ‘beschermingsmaatregelen’ vaak voor de duur van 14 dagen zijn, en dat soms zelfs een aantal keer achter elkaar. Soms is dat voor een suicidepoging en soms vanwege het niet willen slapen in een cel met een snurkende celgenoot. Het is een reeks huiveringwekkende rapportages over het vreemdelingendetentie-regime in Nederland. Natuurlijk kennen velen van ons de verhalen van bezoekersgroepen en van de mensen zonder papieren zelf. Echter zo klinisch, zo ontdaan van elke spatje menselijkheid laten deze rapportages zien hoe deze kille geoliede deportatiemachine is vormgegeven, en hoe schaamteloos deze is.

Apr 062014
 

Wij Zijn Hier

Interview about the current situation and the future of We Are Here

Today I went with El Mouthena to the Surinameplein to meet the Iraqi refugees who are demonstrating in front of the office of Vluchtelingenwerk to ask for their human rights. We did not find them. In stead we watched the beautiful flowers in the park. And I took the opportunity to do an interview.

El Mouthena is one of the refugees of We Are Here and active since the first location in the garden of the Diaconie, close to the Waterlooplein. In the tent camp in Osdorp he started to organise demonstrations with refugees and supporters.

we are here
Continue reading »