Apr 232014
 

March 2 Freedom 18 – 19 mei: Kom mee de grens oversteken! [ENGLISH]

Vanuit Nederland organiseert Freedom Not Frontex NL (http://freedomnotfrontex.nl) een bustocht naar de Duitse plaats Kehl om deel te nemen aan de eerste grensoversteek van de March 2 Freedom, naar Strasbourg. De March 2 Freedom is een internationaal protest van vluchtelingen en supporters.
Uit Nederland doet een groep vluchtelingen mee van We Are Here aan deze eerste grensoversteek, maar ook sympathisanten en ondersteuners zijn van de partij.

no-human-being-illegal-wall

Er zijn nog plaatsen in de bus en je kunt je o.v.v. ‘aanmelden bus naar Kehl’ aanmelden om mee te gaan op freedomnotfrontexnl@gmail.com Continue reading »

Apr 182014
 

Zie eerder bericht: Na 15 jaar gaat A. op Paaszaterdag uitgezet worden naar Afghanistan

Occupy werd aan het begin van de avond vanuit het detentiecentrum gebeld door een opgesloten vluchteling. Deze man wist te melden dat halverwege deze middag A. is vrijgelaten. Dat is één dag voor hij zou worden uitgezet naar Afghanistan, nadat hij en zijn gezin, dat wel een verblijfsvergunning kreeg in 2012, 15 jaar de asielprocedure had doorlopen.

Met grote opluchting vernam Occupy Rotterdam dit nieuws. Occupy Rotterdam is erg blij dat A. nu toch bij zijn vrouw en kinderen in Nederland mag blijven.
Bron: Occupy Rotterdam

Apr 182014
 

[Laatste nieuws: A. is vrij]

” Mijn zoontje is 13, hij heeft een vader nodig, juist nu.”

Dit is de laatste dag in Nederland, morgen vertrekt het vliegtuig. Vandaag kan A. afscheid nemen van zijn gezin. Zijn vrouw, zijn twee dochters en zijn zoon. Zijn vrouw heeft laatst haar Diploma Doktersassistent behaald. Zijn dochters studeren op de universiteit. Zijn zoon van 13 , in Nederland geboren, zit op het VWO. Oh, en voor de taalliefhebbers waarvan we er steeds meer in Nederland hebben : A. spreekt uitstekend Nederlands, zijn vrouw ook en zo zijn kinderen. Zijn topografische kennis van Nederland is beter dan die van de gemiddelde Nederlander. Maar dat komt omdat hij steeds naar een andere AZC moest verhuizen.

lees meer op de website van Occupy Rotterdam

Apr 182014
 

Al sinds begin december vangt kerkgemeenschap Hebron in Amsterdam zes chronisch zieke uitgeprocedeerde vluchtelingen op, in afwachting van de uitvoering van gemeentelijk beleid. Zowel de gemeenteraad als de burgemeester hebben meerdere malen laten weten dat kwetsbaren en zieken niet op straat zouden hoeven staan. Deze zes vluchtelingen hebben bij de gemeente een aanvraag gedaan voor ondersteuning, omdat zij niet op straat kunnen leven. De gemeente heeft deze aanvraag niet beantwoord.

Met de hulp van een advocaat is er een verzoek tot voorlopige voorziening ingediend. De rechter heeft op 15 april jl. uitspraak gedaan waarbij ze daarin voorziet, en duidelijk stelt dat de Vluchtgarage in Amsterdam Z.O. een kraakpand is en dus geen degelijke opvang. De gemeente mag dat ook niet als zodanig beschouwen. De rechter zegt hiermee dat iemand die kwetsbaar is en op straat staat, en om hulp vraagt recht heeft op antwoord en op een noodvoorziening.
Continue reading »

Apr 142014
 

Vanaf 18 mei vindt er een internationaal grensoverschrijdend protest van vluchtelingen en supporters in Europa plaats, de March 2 Freedom. Het startmoment is niet willekeurig gekozen. Het is vlak voor de Europese parlementsverkiezingen. Het protest sluit af met een actieweek in Brussel van 20 t/m 28 juni, waar op 26 en 27 juni een Europese migratietop plaatsvindt.
Aan het protest doen ook vluchtelingen en supporters uit Nederland mee.

Freedom, not Frontex!
comingsoon-march2freedom-banner-smaller
Net als in andere Europese landen strijden vluchtelingen voor hun rechten in Nederland. Waar de lidstaten van EU gezamelijk de migratie bestrijden door de buitengrenzen te fortificeren, slaan vluchtelingen de handen ineen en maken zichzelf en hun onleefbare situatie zichtbaar.

Om de deelname uit Nederland vorm te geven is Freedom Not Frontex NL opgericht. Freedom Not Frontex NL roept mensen uit heel Nederland, vluchtelingen én sympathisanten, op om mee te doen en organiseert daarvoor tweemaal een busreis. Een ieder wordt uitgenodigd om geheel of gedeeltelijk groepsgewijs of individueel deel te nemen aan de mars en de actieweek. Informatie over de gehele mars is te vinden op de internationale website http://freedomnotfrontex.noblogs.org/. Informatie over de deelname uit Nederland staat op de website http://freedomnotfrontex.nl/.

lees verder op de website van Freedom Not Frontex NL

Apr 132014
 

Vluchtmarkt is een feit – Vandaag, zondag 13 april, heeft WE ARE HERE drie panden betrokken aan de Ten Katestraat in Amsterdam.

VLUCHTELINGEN WE ARE HERE KRAKEN DE VLUCHTMARKT from AИTiORDE on Vimeo.

Na de ontruiming van het Vluchtkantoor eind vorig jaar heeft een gedeelte van de zwervende groep vluchtelingen opvang gekregen in de Havenstraat, terwijl de rest door de gemeente op straat werd gezet. Deze groep zwerfde kort door de stad, waarna de Vluchtgarage in Zuid-Oost betrokken werd. Aangezien deze ruimte nu overvol is, heeft een gedeelte van de Vluchtgaragebewoners vandaag hun intrek genomen aan de Vluchtmarkt aan de Tenkatestraat in Amsterdam-West. Continue reading »

Apr 122014
 

No-forced-living-onthe-streetVeel gehoord de laatste tijd: detentiecentra sluiten, staan half leeg of worden als ‘gewone’ gevangenis in gebruik genomen. Er zitten beduidend minder mensen in vreemdelingenbewaring. Hoera! Een succes voor alle acties ertegen?
Hebben we na al die jaren van lawaaidemonstraties, van blokkade acties, bezettingen, wakes en andere protesten dan eindelijk de politiek aan hun verstand gepeuterd dat het onzinnig is om mensen te willen deporteren en ze daartoe op te sluiten?

Bezinning? Nee. Het is een ordinaire bezuinigingsmaatregel, en een kwestie van effecientie. Nu wat minder, en weer meer als er weer geld voor is. Precies dezelfde reden lag ten grondslag aan het toch maar niet strafbaarstellen van de ‘illegaliteit’, het zou mensen alleen maar meer opsluiten en hier houden en dat onrendabele idee kon maar beter worden ingeruild voor poen voor de rijksten van dit land. De PvdA speelde het spel gewillig mee en deed alsof het weer een succes had behaald. Daar kon vast nog wel een succesje bij! lees verder op de website van Joke Kaviaar