Intervention – Remote Sensing as Remote Control? A Political Geography of EU Border Surveillance

(by Adam Levy, University of Colorado at Boulder)

When the EU received the 2012 Nobel Peace Prize for advancing “democracy and human rights in Europe”, it joined a group whose more incongruous members also include Barack Obama and Henry Kissinger. In his self-appraisal during the acceptance speech, ‘From war to peace: A European tale’, EU Commission President Barroso was sentimental in congratulating the Union on its “vision of freedom and justice” and he expressed solidarity with “human rights defenders all over the world who…defend the values that we cherish”. However, given the EU’s increasingly militarized and security-minded response to border control in the face of a perceived crisis of mixed-migration flows and scores of people dying trying to reach its shores (i.e. both asylum seekers and economic migrants), the reality is it remains unworthy of a peace prize. Simply, Barroso’s rhetoric does not match the current situation where migration and border control has been increasingly securitized by the EU and roundly chastised by human rights defenders.

Continue reading at Antipode

Meer Frontex? Geen Alex!

“Ze zullen ons land met toewijding dienen,” zegt Beatrix in haar aftredingsspeech over Willem-Alexander en Maxima. En “getrouw de grondwet onderhouden”.
Zijzelf heeft dat ook gezworen op 30 april 1980, de dag van haar kroning, die feestelijk opgeluisterd werd met rookbommen, rondvliegende klinkers, verscheurde vlaggen en ME-schilden die al net zo besmeurd uit de strijd kwamen als de ego’s van de fatsoenlijk kwijlende oranjefans.

Laten we met de eed van Willem-Alexander in het nabije vooruitzicht, de grondwet dan maar eens onder de loep nemen. Het lijkt mij een passend moment.

Continue reading Meer Frontex? Geen Alex!

Anti-Racism: Beware of the politicians!

So we will be demonstrating against racism on March 23. A large demonstration is being organized focusing on a few demands that should encourage left wing politicians to join and mobilize. But what is there to expect from these politicians? What is to be expected from politicians all together?
STOP_RACISM
The immigration policy of this country is in itself racist. It sets aside a group of people as being ‘aliens’, ‘asylum seekers’, ‘illegals’. I call them: refugees. The government only calls those people refugees that they believe are refugees, to be more specific: that the IND has granted the status of refugee, and for that the refugee needs to prove every bit of his or her story. The immigration policy is racist, and it calls for xenophobia. It reverses the burden of proof for refugees who ask for asylum, it turns people into ‘illegals’, and provides the system with entry bans, prisons and deportations. This immigration policy is legal. It is embedded in the laws of this country, it is embedded in the European Returns Directive.
Continue reading on Joke Kaviaar website

Tijd om de vluchtelingenstrijd op een hoger plan te trekken

Wij, vluchtelingen en activisten, demonstreren nu al vele maanden in de huidige ronde van strijd voor een oplossing voor de vluchtelingen en tegen het immigratiebeleid. In het begin konden we met kleinere acties goed in de kijker komen. Nu is het tijd om de strijd op een hoger plan te trekken: we moeten werkelijk gaan toewerken naar een oplossing. De sympathie die er onder lagen van de Nederlandse bevolking is voor de vluchtelingen moeten we mobiliseren. De manier waarop werpt discussies op binnen activistisch links. Hier valt te lezen hoe de demonstratie van 23 maart juist wat leus betreft radicaler wordt dan wat we eerst deden, terwijl het volledig binnen de ‘traditie’ van vluchtelingenprotesten in Amsterdam past.

Tot nu toe ben ik zeer te spreken over de samenwerking die activisten aan de dag hebben gelegd. Heerlijk. Dit ging niet zonder slag of stoot: er was oud zeer en ik heb ook momenten gehad dat mensen uit zekere bewegingen mij op een simpele wijze probeerden te diskwalificeren: ‘maar jij bent van de Internationale Socialisten’. Dat soort momenten vond ik vervelend, maargoed, zand erover. Gaandeweg ging het allemaal veel beter en konden we goed samenwerken en ontstond een hele positieve sfeer van wat ik kameraadschap noem. Echt, enorm fijn. Vooral met zo’n toch kleine kring van radicaal links in Nederland moeten we wel een beetje de rijen sluiten om überhaupt een deuk in een pakje boter te kunnen slaan. De noodzaak tot eenheid werd gesteld door de vluchtelingenacties, daarbij hamerden de vluchtelingen zelf op eenheid. Onze oude discussies op links? Waar heb je het over! Gewoon actie! Of zoals Berete het altijd zegt: ‘No discouraging. No division. Otherwise we are lost’.

Lees verder op de weblog van de Rode Lynx

Steun het Vluchthuis!

kerk2Tijdens het tentenkamp op de Koekamp heeft u zich solidair verklaard met ons. Wij gaan door met actievoeren totdat er een oplossing is gevonden. 12 januari is de kerk aan de Sportlaan in Den Haag gekraakt door het KraakSpreekUur Den Haag. Het KSU heeft de kerk aan ons overgedragen. De eersten 20 vluchtelingen van onze groep zijn hierna de kerk ingetrokken. De komende tijd zullen nog meer lotgenoten zich bij ons voegen. Daarom hebben wij behoefte aan een aantal spullen om ons verblijf te verbeteren. Hieronder een lijst die wij tevens up to date houden via onze website www.rechtopbestaan.nl. Help ons mee met het verspreiden van deze lijst! Continue reading Steun het Vluchthuis!

Vluchthuis-vluchtelingen dienen klacht in tegen racistische staatsrepressie

In de nacht van 22 op 23 januari werden twee vluchtelingen die in het Haagse Vluchthuis verblijven en buiten een luchtje gingen scheppen, staande gehouden door de politie. Een van hen had boetes open staan en werd opgepakt. Als reden voor het staande houden gaf de politie later op dat ze “er uitzien als buitenlanders”. Tegen dit racistische optreden gaan de vluchtelingen een klacht indienen.
kerk3
De vluchtelingen hebben na de arrestatie van hun kameraad politiebureau Segbroek gebeld, waar hij zat opgesloten. Dienstdoend agent Thijs Lambert liet weten: “We hebben hen staande gehouden omdat ze er verdacht uitzagen, buitenlands uiterlijk en donkere kleding, van die mensen heb je er niet zo veel in de Vogelwijk.” De op 12 januari in gebruik genomen Sacramentskerk, die door de vluchtelingen tot Vluchthuis is omgedoopt, bevindt zich in een wijk met overwegend rijkere witte middenklassers. Op de vraag wat hij met “die mensen” bedoelde, antwoordde de agent: Ja, eh, van die buitenlanders, er is nu ook zo’n gekraakte kerk met van die mensen erin, dus daar leggen we meer de focus op.”
lees verder op Doorbraak

Persbericht: Politie Segbroek op vluchtelingenjacht?

Afgelopen nacht zijn twee van de vluchtelingen die in het Vluchthuis in Den Haag verblijven op straat staande gehouden door de politie. Toen zij een luchtje gingen scheppen in de buurt van het Vluchthuis werden ze door de politie gestopt en gecontroleerd. Een van hen had boetes open staan en is opgepakt. Bij navraag bij de politie waarom ze staande zijn gehouden werd als reden opgegeven dat ze “er uitzien als buitenlanders”, aldus de agent waarmee wij spraken. Lees verder op de website van Recht op Bestaan

English: Press Release: Police in Segbroek on the hunt for refugees?

Last night, two of the refugees who are staying in the Refugee House in The Hague were stopped and questioned by the police when they went outside for some fresh air. One of them had outstanding fines and was arrested. When the police were questioned as to why the men were stopped, the reason given was that “they look like foreigners,” according to the officer with whom we spoke. Read more on the website of Recht op Bestaan