Participatiecontract voor migranten?

Weer een minister die vindt dat we nog niet nationalistisch genoeg zijn. Weer een racistisch idee om natiestaat Nederland nog eens wat hoger in het vaandel te hijsen. Iedereen uit een ander land die zich inschrijft in een Nederlandse gemeente moet voortaan een participatiecontract tekenen, vindt minister Asscher van Sociale Zaken.

Het is allemaal niet nieuw. Het valt te verwachten. Al sinds de geboorte van de natiestaat wentelen machthebbers en hun volkeren zich in dit soort waanbeelden, uit een soort misplaatst zelfgenoegzaamheid. De natiestaat verdeelt mensen op in zij die hier wel geboren zijn en zij die hier niet geboren zijn. En geeft ze een waardering: hoe meer roots je hebt in wat ‘je vaderland’ wordt genoemd (in feite weinig meer dan een stuk grond, afgebakend door een machthebber tijdens of na een oorlog, door middel van massaonderwijs en massamedia zwaar gecultiveerd tot ‘trots van een volk’), hoe meer je het waard bent om in dat vaderland te blijven – en hoe meer recht je hebt op de voorzieningen en regelingen in dat land. Hoe Nederlandser je bent, hoe meer je het Nederlandse zorgstelsel waard bent. Ben je geen Nederlander – dus: ben je niet op deze grond geboren – en kom je ook nog eens uit een land met een andere cultuur, religie, taal en geschiedenis, dan moet je van verdomd goede huize komen om aanspraak te mogen maken op ‘onze’ regelingen, ‘onze’ regels, wetten en normen. Dan moet je je wel driedubbel hard bewijzen om plaats te mogen nemen in ‘onze’ instituten.

De ideologie is al oud en ze wordt springlevend gehouden met zo’n minister. Een minister die vindt dat je als ‘nieuwkomer’ je handtekening moet zetten onder verzonnen en gecultiveerde normen en waarden. Met een minister die vindt dat je je moet aanpassen aan de dominante cultuur. Een minister die vindt dat jij jouw identiteit moet afleggen, als die toevallig niet dezelfde is als die van de meerderheid.

Dit soort walgelijk nationalisme sluit mensen uit omdat ze niet voldoen aan het door de natiestaat gecreëerde profiel. De scheiding is arbitrair en in feite racistisch: kom je uit een ander land, dan moet je bewijzen dat je onze superieure ideeën onderschrijft voordat je ‘welkom’ bent. ‘Liefdevol en hartelijk’, noemt de huichelachtige minister dat.

Jan-Willem

“Samen strijden en de eisen van de vluchtelingen centraal zetten”

Het was druk gisteren, tijdens de geslaagde open dag van het Haagse Vluchthuis, de door vluchtelingen in gebruik genomen Sacramentskerk. Zo’n tweehonderd mensen kwamen in de loop van de dag hun solidariteit betuigen en kregen een boeiend programma voorgeschoteld, met foto’s, films, poëzie en discussie. Tijdens een vraaggesprek met twee vluchtelingen bleek de betrokkenheid van de bezoekers bij de voortgang van de strijd groot te zijn. Twee Doorbraak-activisten hielden voor een publiek van vluchtelingen en bezoekers het onderstaande praatje.

Lees verder op de website van Doorbraak

Ruim 200 mensen op open dag Vluchthuis

Ruim 200 mensen kwamen vandaag (16-02-2013) af op de open dag in het Vluchthuis in Den Haag. Er was van 10:00 s’ochtends tot 22:00 een uiteenlopend programma met onder andere documentaires, discussie, gedichten, fotografie en een interview met een aantal van ons over het vluchtelingenbeleid. Ook oud PvdA minister, Jan Pronk kwam een kijkje nemen.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Buurtbewoners, politici, sympathisanten en geïnteresseerde uit Den haag en daar buiten kwamen naar de, sinds 12 januari gekraakte kerk die omgedoopt is tot het Vluchthuis. Daar kon men buiten de geplande activiteiten met ons praten over onze situatie. Ook voormalig minister en PvdA prominent Jan Pronk kwam een praatje maken en sprak zich openlijk uit voor een oplossing.
lees verder op Recht op Bestaan

Open brief ten aanzien van de demonstratie 23 maart

Beste mensen,

Als No Border Netwerk willen we graag reageren op de oproep voor de demonstratie ‘Geen vluchteling op straat of in de cel’ op 23 maart aanstaande, en op de vraag deze oproep mee te ondertekenen.

Wij juichen het organiseren van deze demonstratie toe, als een van de vele manieren waarop de situatie waarin vluchtelingen zich in Nederland (cq Europa) bevinden onder de aandacht gebracht kan worden en daar protest tegen geuit kan worden. Dat de demonstratie mede vanuit de vluchtelingen zelf wordt georganiseerd is daarbij een extra pluspunt.

Jullie kunnen er dan ook op rekenen dat we als binnen het No Border Netwerk actieve mensen aan de demonstratie zullen deelnemen. De oproep voor de demonstratie zullen wij echter niet ondertekenen, een beslissing waarin de volgende twee overwegingen een doorslaggevende rol hebben gespeeld:

– Wij vinden het zelf belangrijk een stap verder te gaan dan de gekozen insteek ‘geen vluchteling op straat of in de cel’. Hoewel wij deze leus natuurlijk van harte kunnen onderschrijven, is het volgens ons essentieel dat de eisen van open grenzen (of eigenlijk: geen grenzen en geen staten) en vrijheid van beweging, die voor ons vanuit onze anti-kapitalistische visie centraal staan en de basis vormen van ons handelen, ook publiekelijk steeds weer uitgedragen worden.

– Hoewel wij verbreding belangrijk vinden, en inzien dat we bruggen moeten slaan naar groepen buiten het radicale spectrum waarin wij ons bewegen, kunnen we niet instemmen met de samenwerking met politieke partijen zoals bij deze demonstratie het geval is. Naast het feit dat wij, vanuit principiële overwegingen, nadrukkelijk kiezen voor een buitenparlementaire strijd en het opbouwen van een buitenparlementaire tegenbeweging, hebben wij ook grote bezwaren tegen samenwerking gezien de daadwerkelijke opstelling van alle partijen binnen het partijpolitieke landschap. Zoals Harry Westerink van Doorbraak recent schreef in het artikel ‘Migratiebeheersing en overlevingsstrijd’ (Grenzeloos, nr. 121, januari 2013): “Ook de SP en GroenLinks stemmen in met de fundamenten van het beleid van migratiebeheersing. In feite zijn in de parlementaire politiek de verschillen in standpunten tussen de diverse partijen op het gebied van migratie marginaal. Alle parlementariërs gaan immers akkoord met het illegaal maken, het maatschappelijk uitsluiten en het deporteren van mensen die als “ongewenst” en “onbruikbaar” worden gebrandmerkt.”
We weten natuurlijk dat de opvattingen van al die parlementaire partijen niet overeenkomen met jullie lijn, maar trekken wel vanwege die opvattingen een andere conclusie ten aanzien van samenwerking met deze partijen.
Continue reading Open brief ten aanzien van de demonstratie 23 maart

Open Letter 23 March

Dear people,

We, the No-Border Network, would like to comment on the call for the demonstration ‘No refugee on the streets or in jail!’ (‘Geen vluchteling op straat of in de cel!’) on the 23rd of March, and to the request to sign the statement for this demonstration.

We strongly support organising demonstrations as one of the many ways the situation of refugees in the Netherlands (or Europe) can be brought to attention, as well of protesting against it. We consider the fact that this demonstration is co-organised by the refugees themselves, as a positive thing.

You can count on active organisations and people within the No-Border Network to join the demonstration. However, we, as the No-Border Network, will not sign the statement. We have made that decision because of these two primary arguments:

– We think it is important to go a step further than the chosen slogan ‘No refugee on the streets or in jail!’ (‘Geen vluchteling op straat of in de cel!’). Although, of course, we strongly endorse this slogan, we think it is essential that the demands for open boundaries (actually, the demands for no borders and no states) and freedom of movement, which, from our anti-capitalist point of view, form the basis of our acting, are again and again carried out in public.
Continue reading Open Letter 23 March

Réseau No Border

En tant que Réseau No Border, ceci est notre réaction à l´appel à la manifestation “Pas de refugiés sans abri ou détenus” du 23 Mars et à la demande de signer cet appel.

En tant que Réseau No Border, ceci est notre réaction à l´appel à la manifestation “Pas de refugiés sans abri ou détenus” du 23 Mars et à la demande de signer cet appel.

Nous nous rejouissons que cette manifestation a été organisée comme expression de la résistance contre la situation des refugiés au Pays Bas (et en Europe), et comme façon de réclamer l’attention publique sur celle-ci. Nous notons positivement le fait que cette manifestation est organisée, entre autres, par les refugiés eux-mêmes.
Continue reading Réseau No Border

Demonstratie ‘Geen vluchteling op straat of in de cel’

refugeesbanner123 maart – vertrek 13:00 Vluchtkerk Amsterdam – Erik de Roodestraat 16

Per jaar wordt bij meer dan 10.000 vluchtelingen de asielaanvraag afgewezen. Dit zijn wij, “uitgeprocedeerde asielzoekers” die volgens de Nederlandse overheid terug moeten naar ons land. Maar in een groot deel van de gevallen is dat onmogelijk. Omdat het land van herkomst niet de juiste papieren verstrekt, ons niet meer accepteert, of omdat we moeten terugkeren naar landen waar het (ook volgens onafhankelijke waarnemers, waaronder Amnesty International), niet veilig is. Wij worden ‘illegaal’ verklaard en veranderen zo in dakloze en rechteloze mensen. Zonder toegang tot zorg, educatie, werk en bescherming. En we worden dagelijks geconfronteerd met het risico op gevangenschap en deportatie. We worden behandeld alsof we geen mensen meer zijn.
Continue reading Demonstratie ‘Geen vluchteling op straat of in de cel’

Internationale actiedag: vluchtelingen demonstreren voor verblijfsrecht en onderdak

Vandaag (16-02-2013) demonstreerde wij, de groep vluchtelingen uit het Vluchthuis in Den Haag en de Vluchtkerk in Amsterdam door de Haagse binnenstad. Vandaag was uitgeroepen tot internationale actiedag en gingen er buiten de demonstratie in Den Haag in nog veel meer landen vluchtelingen en sympathisanten de straat op onder het motto: Verblijfsrecht en onderdak voor iedereen!
demo
Zo’n 100 mensen verzamelde zich bij het Huijgenspark in Den Haag, daar hield een van de sympathisanten een toespraak.
“Vandaag demonstreren wij hier voor een humane oplossing voor deze vluchtelingen, in het bijzonder de vluchtelingen die nu actie voeren in Den Haag en Amsterdam. Maar als er voor deze groep een oplossing is zal er weer een nieuwe groep zijn die door de overheid als oud vuil wordt behandeld. Zolang Nederland weigert om mensenrechten te respecteren van alle mensen die zich in Nederland bevinden blijft het probleem bestaan.”

Vluchtelingen van de Vluchtkerk hebben onderweg terug van de demonstratie in Den Haag een solidariteitsactie gehouden bij het detentiecentrum bij Schiphol.

lees meer op de website van Recht op Bestaan