Belofte maakt schuld, belofte draagt misdaad

De uitdrukking is: belofte maakt schuld. Maar er zijn beloftes waar voor geldt dat ze misdaad assisteren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de belofte van de PvdA aan de VVD om het verbod op illegaal verblijf, afgesproken tussen de twee regeringspartijen, intact te laten. Op het partijcongres van de PvdA had weliswaar een meerderheid een motie tegen dat asociale verbod gesteund. De partijtop zei echter dat ze het nu eenmaal aan de VVD hadden beloofd. En ja, belofte maakt schuld, niet waar? Continue reading Belofte maakt schuld, belofte draagt misdaad

IND-kantoor dicht gelijmd en bekalkt

De aktiegroep ‘IND Kapot’ heeft vannacht het kantoorgebouw van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Utrecht dicht gelijmd en ‘moordenaars’ op de voordeur gekalkt.

De aktiegroep richt daarmee de aandacht op het moordbeleid van de IND. Meer dan 100 mensen zijn vermoord na deportatie of pleegden zelfmoord nadat ze jarenlang kapot zijn gemaakt door de overheid. De IND speelt een hoofdrol in het moordbeleid door de meerderheid van de asielaanvragen keihard af te wijzen en daarmee tienduizenden levens per jaar te verwoesten. Aleksandr Dolmatov was zeker niet de eerste asielzoeker die uit wanhoop een eind aan zijn leven maakte. Als het beleid niet veranderd, zal hij ook niet de laatste zijn.

Staatssecretaris Teeven heeft erkend politiek verantwoordelijk te zijn voor de dood van Dolmatov, maar verbindt daar geen conclusies aan. Dan doen wij dat wel.

Bron: Indymedia

Ruim 75 vluchtelingen in actie bij PvdA congres

Zo’n 70 vluchtelingen demonstreerden vanmorgen in Leeuwarden voor het Expo WTC-gebouw waar de PvdA momenteel een congres houdt. PvdA- voorzitter Hans Spekman kwam nog even naar buiten om de boodschap van de vluchtelingen aan te horen. Op de agenda staat onder meer het strafbaar stellen van illegaal verblijf in Nederland zoals in het regeerakkoord is afgesproken. Veel leden van de PvdA vinden het strafbaar stellen van illegaliteit principieel onjuist. Partijleider Diederik Samsom is er ook niet gelukkig mee, maar hij zei al eerder dat hij vasthoudt aan de afspraak met coalitiepartner VVD.

illegalen-pvda-ANP

Persbericht: Vluchtelingen in actie bij PvdA congres

Vandaag (27-04-2013) voeren wij, ruim 75 uitgeprocedeerde vluchtelingen van het Vluchthuis in Den Haag en de Vluchtkerk in Amsterdam actie bij het PvdA congres in Leeuwarden. “Wij voeren actie tegen het feit dat de Nederlandse overheid ons op straat heeft gezet. Totaal rechteloos, zonder huis, zonder zorg, zonder enig vooruitzicht op een menswaardig bestaan”. Hier is ook de PvdA verantwoordelijk voor. Lees verder op indymedia / zie ook website Recht op Bestaan

Medeplichtigheid KLM aan uitzetting Somalische vluchteling naar onveilig Somalië

ZwaanzinnigOndanks het feit, dat algemeen bekend mag worden verondersteld, dat Somalië een oorlogsgebied is, blijft de KLM meewerken aan de deportatie van vluchtelingen naar Somalië. Ze verschuilen zich achter de Nederlandse Overheid, maar dragen hierin een eigen, destructieve, verantwoordelijkheid, waarop ik ze aanspreek.

Opnieuw dreigt de KLM mee te werken aan de uitzetting van een vluchteling naar onveilig gebied. Deze keer betreft het een Somalische vluchteling, Bile Hassan, die op zaterdag 27 april om 11.15 op het KLM vliegtuig gezet wordt, met als eindbestemming Somalië. Zoals ook bij de KLM als bekend mag worden verondersteld, is Somalië als oorlogsgebied uiterst gevaarlijk en dienen er dus geen vluchtelingen naartoe uitgezet te worden.

Hoofdverantwoordelijke is uiteraard de Nederlandse Overheid. Maar ook de KLM is als vervoerder [die er bovendien dik aan verdient] verantwoordelijk, op de hoogte zijnde van de persoonlijke risico’s. die de vluchteling loopt. Bij iedere kritiek wijzen ze er echter op, dat zij ”slechts de vervoerder” zijn.  Maar een vervoerder heeft de keuze, nee te zeggen tegen deportatie naar een onveilig gebied.

Lees hier de brief van Astrid Essed aan de KLM

PvdA: White Power!

spekman-tweet-21.4.13_0Afgelopen nacht werden er ruiten ingegooid bij een lokaal PvdA-kantoor. Daarnaast werd er ‘White Power’ op het kantoor geklad. Partijvoorzitter Hans Spekman bracht het in de openbaarheid en deed aangifte. Hij had er misschien verstandig aan gedaan eerst even te checken of Diederik Samsom niet toevallig met een kwast op stap was om vast de nieuwe PvdA-huisstijl uit te proberen. Komt dat actieverleden toch nog van pas.

Overmorgen debatteert het PvdA-congres in Leeuwarden over ondermeer de strafbaarstelling van illegaliteit. Er ligt een petitie hiertegen, er liggen een aantal moties van afdelingen, werkgroepen en de Jonge Socialisten. Het partijbestuur wijst ze allemaal af: “De afspraak uit het regeerakkoord om illegaal verblijf strafbaar te stellen ligt het partijbestuur en de fracties zwaar op de maag. Desalnietmin geldt dat wij als PvdA staan voor deze afspraak uit het regeerakkoord, waar ook het congres mee heeft ingestemd.”

Lees verder op Indymedia.