BE: Vervolg van de collectieve uitzetting van 27/10/2013

Vervolg van de collectieve uitzetting van 27/10/2013 Op verzoek van Peter De Crem, onze minister van defensie?

Vorige artikel hier

Deze informatie werd verzameld op basis van getuigenissen van mensen die uitgezet of opgesloten zijn.

Dertig migranten uit Congo werden naar het gesloten centrum 127 bis gebracht voor voor een collectieve uitzetting op 27/10 naar de RDC: 10 van hen werden daadwerkelijk uitgezet. De overige 20 waren administratief niet in orde om een uitzetting te ondergaan en zitten nog steeds in het gesloten centrum 127 bis! Lees verder op de website van Getting the voice out!

DOWN DOWN IND !

Vluchtelingen van WE ARE HERE demonstreerden donderdag 31 oktober in am*dam voor hun rechten

Vanuit het bezette vluchtelingenkantoor aan de weteringschans liep de groep aktivisten naar het kantoor van de IND (immigratie- en naturalisatiedienst) aan de Stadhouderskade om te protesteren tegen het falende asielbeleid van de overheid.. DOWN DOWN IND !

DOWN DOWN IND refugee protest amsterdam from AИTIORDE on Vimeo.

De vluchtelingen van We Are Here leven sinds september vorig jaar als nomaden in amsterdam.. aktievoerend trekken ze van onderkomen naar onderkomen om te strijden voor hun mensenrechten maar de overheid is immuun.. liever mensen laten kreperen dan humane opvang bieden.. de houding van de IND was vandaag typerend.. Ingang op slot, beveiliging voor de deur en geen aandacht geven aan de noodkreet van de vluchtelingen.
downdownind

De bijvangst van Fred Teeven

etnisch-profileren450pxAls je een leugen maar vaak genoeg herhaalt, gaan mensen het vanzelf geloven. Fred Teeven is daar goed in. “Nu en nooit illegalenjacht” zegt hij deze week. Als het niet zo triest was, zou ik er om kunnen lachen, zo bespottelijk en doorzichtig is deze leugen.

Het gaat hier om de vangstquota voor illegalen, die al jaren gebruikelijk zijn. De Tweede Kamer heeft dat nu weggestemd. In één ding heeft Teeven wèl gelijk: dat verandert niets. De politie doet dat namelijk toch wel, jagen op illegalen, of er nu een beloning op staat of niet, en bovendien werden die quota niet gehaald. Wel of geen vangstquota is louter symboolpolitiek bedreven door de PvdA van Diederik Samsom om de achterban koest te houden nu ‘illegaliteit’ strafbaar wordt gesteld en het niet gelukt is om de criteria voor het buitenschuldcriterium te versoepelen. Van wel of geen quota ligt Teeven niet wakker, zolang de deportatiemachine maar doordendert en de stelselmatige intimidatie, mishandeling en marteling in de gezinslocaties, vrijheidbeperkende locaties en de gevangenissen maar doorgang kan vinden, en dat doet het.
lees verder op de website van Joke Kaviaar

Kapot moet het

Je bent moeder van drie kinderen en gelukkig getrouwd. Je houdt zielsveel van je man en je kinderen. Maar jij bent ondergedoken en je man zit in detentie. Vrijdag wordt hij uitgezet naar Afghanistan – jij zou dan alleen met de kinderen hier blijven. Je kan een nieuw asielverzoek indienen, maar waarschijnlijk word je opgepakt zodra je je meldt, ook in detentie gezet en dan sámen met je man en je kinderen gedeporteerd. Wat kies je? Laat je de vader van je kinderen alleen uitgezet worden? Of meld je je en laat je je als gezin naar een land vol bomaanslagen, vervolging en dood sturen? Kies maar. Je hebt 24 uur. Wat kies je? Continue reading Kapot moet het

30 oktober: Vluchtelingen informatie-tent op het Plein (Den Haag)

Op 30 oktober vergadert de vaste kamercommissie voor Veiligheid en Justitie over allerlei onderwerpen die (uitgeprocedeerde en afgewezen) vluchtelingen aan gaan. Dat is van 10 tot 13 uur in het gebouw van de Tweede Kamer.

Wij, de vluchtelingen van het Vluchthuis, zijn die dag ook aanwezig, maar dan op het Plein, recht tegenover de ingang van het Parlement. Daar zullen we politici, persmensen en burgers aanspreken en informeren over onze situatie. we zullen benadrukken dat er een politieke oplossing nodig is opdat we hier een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.

(we zullen overigens ook op dinsdag 5 en donderdag 7 november aanwezig zijn op het Plein)
lees verder op de website van Recht op Bestaan

Waar is Papa nou ?

Najim en Naima zijn inmiddels alweer ruim twee maanden honderden kilometers van elkaar gescheiden wegens het ontbreken van de juiste papieren van Najim. Occupy Rotterdam heeft al een paar keer bericht over de gedwongen scheiding van Papa Najim van zijn vrouw en kinderen.
De Nederlandse staat schreef in een brief aan dit jonge gezin, waarvan alleen de vader niet in Nederland is geboren, dat zij met hun Nederlandse paspoort makkelijk Najim kunnen volgen naar Marokko, want met een Nederlands paspoort ben je overal welkom. Daarnaast is de islamitische geloofsovertuiging van dit gezin een goede reden naar Marokko te verhuizen daar ze daar veel beter zouden passen dan in Nederland, aldus de IND. Dat is natuurlijk onzin, dit gezin, waarvan moeders en de kinderen gewoon in Nederland geboren zijn en Papa ook al ruim 15 jaar in Nederland woont, wil in Nederland blijven wonen. En hun islamitische geloofsovertuiging doet er verder niet toe. Nederland is een vrij land. Artikel 1 van de Grondwet is er niet voor niets. lees verder op de website van occupy rotterdam

Nieuwe meldingen van slaapdeprivatie in dc Rotterdam

Nadat vorige week de werkgroep Deportatieverzet wist te melden dat er op iemand in het dc van Rotterdam slaapdeprivatie wordt toegepast, komt vandaag Occupy Rotterdam met de mededeling dat zich twee nieuwe gevallen van toegepaste slaapdeprivatie hebben gemeld. Het om het uur wakker maken van de opgesloten vluchteling middels knipperende lichten en luidruchtig bonken op de deuren of het schudden aan het lichaam is dus de afgelopen paar weken inmiddels op minstens drie personen toegepast, waarbij opgemerkt dient te worden dat in de twee nieuwe gevallen het gaat om personen die met een andere vluchteling de kamer delen. De personen die de kamer delen met de vluchteling op wie de slaapdeprivatie wordt toegepast ondervinden evenzoveel hinder van deze techniek. Dus kunnen we inmiddels stellen dat de techniek thans op minstens vijf personen wordt toegepast. lees verder op de website van occupy rotterdam

Deportatie per chartervlucht vanuit België

27-10: PROTEST BIJ GESLOTEN CENTRUM 127BIS, STEENOKKERZEEL, BELGIË (10:00u)

Op zondag 27 oktober zal er vanuit België een chartervlucht vertrekken naar Congo, om een grote groep vluchtelingen te deporteren. Details over de vlucht worden door de Belgische overheid niet vrijgegeven. Bij chartervluchten worden er groepen vluchtelingen tegelijk uitgezet en zijn er geen toeristen aan boord, maar alleen vluchtelingen en marechaussee. Continue reading Deportatie per chartervlucht vanuit België