“Aan de slag”-campagne wil mensen zonder papieren laten “participeren” (maar eist geen verblijfsrecht)

Onder het motto “Aan de slag!” hebben diverse organisaties onlangs een campagne gelanceerd om werk en studie ook toegankelijk te maken voor mensen zonder verblijfsrecht. Door de heersende apartheidspolitiek zijn illegaal gemaakte migranten en vluchtelingen daarvan steeds uitgesloten geweest. Een kritische analyse van de argumentatie, de doelstelling en de strategie van de campagne.

LubberskHet kabinet van ondertekenaar Ruud Lubbers legde de basis voor de administratieve apartheid.

Aangestuurd door PvdA-bewindslieden werd in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw de apartheidspolitiek bedacht en ingevoerd die mensen zonder verblijfsrecht uitsluit van onderdak, inkomen, werk en studie. In de loop der jaren raakte dat systeem van uithongering en verpaupering steeds meer genormaliseerd en geïnstitutionaliseerd. Maar tegelijk bleven migranten en vluchtelingen hun strijd voortzetten om hier te zijn en hier te blijven. Met tentenkampen, kraakacties en demonstraties klaagden ze de apartheidspolitiek voortdurend aan. Vooral de strijd van de vluchtelingenorganisatie Wij Zijn Hier kwam volop in het nieuws. Bovendien eisten sommige advocaten via juridische procedures dat de overheid zich zou houden aan haar zorgplicht ten opzichte van mensen zonder verblijfsrecht. Het niet nakomen daarvan levert een schending van de mensenrechten op. Dat leidde er uiteindelijk toe dat het Europees Comité voor Sociale Rechten de Nederlandse staat opdroeg om mensen zonder verblijfsrecht te voorzien van onderdak, eten en kleding. In een aantal gemeenten kwam vervolgens een vorm van bed, bad en brood-opvang tot stand.
Lees verder op de website van Doorbraak