29 oktober, demonstratie: Libie brandt maar Nederland zet vluchtelingen op straat

Op dit moment wordt Libiers hun status afgenomen, omdat het land zogenaamd veilig zou zijn na de verkiezingen van afgelopen zomer. De werkelijkheid is echter zeer anders en zeer onderbelicht in onze media – waarschijnlijk door de rol die het Westen zelf heeft gespeeld in het bewapenen van de strijdende radicale groepen.
libie_logo
OPROEP – DEMONSTREER MEE OP 29 OKTOBER IN DEN HAAG:
Libie brandt maar Nederland zet vluchtelingen op straat

*** Voor de oproep in NEDERLANDS, ENGELS en ARABISCH en achtergrond informatie zie: Facebook Page Wij Zijn Hier ***

Libie is een van de voorbeelden van landen waar oorlog en verwoesting het beeld vormen. Maar waarvan Nederland vindt dat mensen er gewoon naar toe terug kunnen. Libiers die een status hadden, wordt deze afgenomen. Mensen die asiel aanvragen, worden afgewezen. En dat terwijl er niet eens een vliegveld is om naar terug te gaan, omdat het verwoest is.

150.000 buitenlanders zijn het land uitgevlucht (waaronder de Nederlanders). In het officiele reisadvies lezen we: ‘Reis niet naar Libie. Als u in Libie verblijft, verlaat het land. (…) De Nederlandse ambassade in Tripoli is sinds 29 juli 2014 tijdelijk gesloten vanwege de slechte veiligheidssituatie. (…) Geweld richt zich zowel tegen Libiers als tegen buitenlanders. (…) In Libie geldt een hoge dreiging van terroristisch geweld’…

Tevens vluchtten 100.000 Libiers uit hun huizen. Extreme Islamistische groepen hebben de macht gegrepen en bevechten elkaar. Er wordt geplunderd en gemoord en op de meest gruwelijke manier worden mensen om het leven gebracht. Human Right Watch spreekt over misdaden tegen de mensheid of zelfs oorlogsmisdaden.

Vreemdgenoeg horen wij hierover haast niks in onze media. Heeft dat wellicht iets te maken met het feit dat de wapens waar de Islamisten mee vechten van ons afkomstig zijn?

De groep Libiers van Wij Zijn Hier wil deze mediastilte doorbreken.

Lees, bekijk en deel onderstaande informatie en steun hen tijdens de demonstratie op woensdag 29 oktober in Den Haag! (meer info volgt)

Het is een duidelijk voorbeeld van het gat in het Nederlandse asielbeleid. Mensen die niet terug kunnen naar hun land, worden op straat gezet! Wij roepen Nederland op hun verantwoordelijkheid op het vlak van internationale mensenrechten te nemen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wij Zijn Hier is een groep vluchtelingen in Amsterdam die vanuit de Nederlandse overheid geen onderdak krijgt maar ook niet mag werken en dus op straat zou moeten leven. Hun asielverzoek is geweigerd en / of hun status is ingetrokken. Zij kunnen echter niet terug naar het land van herkomst en mogen (vanwege de Dublin akkoorden) ook niet naar een ander Europees land. De groep heeft besloten de onmenselijke situatie waarin zij leven zichtbaar te maken, door zich niet meer te verschuilen maar juist de situatie van deze groep vluchtelingen in Nederland aan de kaak te stellen. Dankzij de kracht van de vluchtelingen en de hulp van vele supporters, bestaat de groep al zo’n twee jaar.