Honger- en dorststakersactie Rotterdam dagelijks ondersteund door Occupy

Doe mee: elke dag 15 uur detentiecentrum Rotterdam: ondersteuning van de hongerstakers

dag-1-hongerstaking-002-1024x768Sinds dinsdag 7 mei zijn 111 uitgeprocedeerde asielzoekers die in het Rotterdamse detentiecentrum zitten in hongerstaking gegaan, waarvan 10 mensen tevens in dorststaking.

Dagelijks steunactie! Doe mee: 14 uur voorverzamelen Rotterdam Centraal Station – 15 uur bij het detentiecentrum.
Overigens zijn ook in het detentiecentrum Schiphol en in Brussel groepen mensen in hongerstaking gegaan in de detentiecentra aldaar. Ze eisen een einde aan het onmenselijke beleid van opsluiting. Deze mensen kunnen niet naar hun land teruggestuurd worden wegens de onveilige situatie daar maar zijn ook niet in ons land welkom. Dan worden ze dus maandenlang opgesloten zonder normaal eten, voldoende activiteit en bezoek of contact. Het regime in de detentiecentra is nog zwaarder dan in de gevangenissen en dat terwijl zij niets hebben misdaan.

Deze grote opstand van de mensen die er opgesloten zitten is op gang gekomen nadat tijdens de solidariteitstour van afgelopen zondag bleek dat in het detentiecentrum van Schiphol ruim 20 mensen sinds 1 mei in hongerstaking waren. Maandagochtend ontving de werkgroep deporatieverzet.nl vele telefoontjes van de opgesloten mensen in de centra, naar aanleiding van de actie “Calling the voice out” tijdens de solidariteitstour van zondag. Deze actie: het in diverse talen omroepen van een telefoonnummer dat de hulplijn voor de mensen in de centra moet zijn, kreeg veel reacties. Daaruit bleek dat de hongerstakers zondagnacht allemaal in de isoleer waren geplaatst. Vrijwel naakt moesten zij daar verblijven. Ook zijn zij onder zware druk gezet te stoppen met hun actie. De volgende dag waren zij allen dan ook gestopt. Op twee mensen na. Al snel begon een andere groep met een hongerstaking. En in Rotterdam bleek dinsdagochtend een steeds grotere groep aan een hongerstaking begonnen te zijn.

Om deze actie te ondersteunen heeft de actiegroep van Occupy Rotterdam die zich al ruim een jaar bezig houdt met lawaai- en zwaai- acties besloten de hongerstakers zolang te gaan steunen als hun actie duurt. De mensen lieten van achter de ramen blijken de actie zeer te waarderen. Wederom werden telefoonnummers omgeroepen. Hulplijnen. Er werd hen verteld dat de buitenwereld op de hoogte is van de actie van de hongerstakers. Bezorgdheid over hun gezondheid werd uitgesproken met het verzoek vooral de hulplijnen te bellen met informatie over de laatste ontwikkelingen. Steun werd uitgesproken. Ook werd omgeroepen dat de strijd voor het einde van het detentiebeleid door de actievoerders gedeeld wordt. Familieleden die van het bezoekuur naar buiten kwamen spraken ook hun waardering uit over de solidariteitsactie. Wordt vervolgd.