President Alpha Conde verbiedt gedwongen terugkomst Guinezen vanuit Benelux

De gehele woensdag hebben meerdere leden van de bezoekgroep van Occupy en van de werkgroep Deportatieverzet veel werk verricht. Er zijn een aantal contacten geweest met opgesloten vluchtelingen in het detentiecentrum Rotterdam, er is contact geweest met de advocaat van Diallo, er is gebeld naar de ambassade van Guinee. Er is gemaild naar de regievoerder van D,T en V. Er zijn mails gestuurd naar een aantal Kamerleden.

Er is ook contact gezocht met de vorig jaar zomer uitgezette Bah thans woonachtig in Guinee. In een intensief contact met Bah is er meer informatie over de politieke situatie in Guinee duidelijk geworden. Bah heeft contact gezocht met het radiostation Espacé fm Guinee, hetzelfde radiostation dat tijdens de vorige uitzettingspoging van Diallo ervoor gezorgd heeft dat Diallo niet terug kon komen naar Guinee, door luid en duidelijk te verkondigen dat de huidige president Alpha Conde (foto boven) niemand vanuit Nederland of Belgie terug wenst te nemen en dat de afgegeven Laissez Passers ongeldig zijn want niet ondertekend door de daartoe bevoegde authoriteiten van Guinee. Daardoor was iedereen in Guinee hiervan op de hoogte en was de poging tot uitzetting van Diallo mislukt. Het is dus inmiddels, sinds twee weken, ook een feit dat president Aplha Conde het officiele besluit heeft genomen geen mensen via Belgie en Nederland terug te nemen. Dit kan in gang gezet zijn n.a.v. de vorig jaar op slinkse wijze uit Nederland gesmokkelde Bah zélf. Echter wat het tij heeft doen keren lijkt dat twee weken geleden een Belgische delegatie van de Belgische immigratiedienst in Conakry uitsluitsel vroeg over een redelijk grote groep Guinezen in Belgie en of zij uitgezet konden worden. Zij vroegen toen aan de president om deze mensen terug te nemen. Dat heeft de president geweigerd. Het radiostation Espacé fm Guinee heeft daarop besloten te verkondigen dat er geen toestemming wordt gegeven voor uitzetting. Wat tot gevolg had dat vele opgesloten vluchtelingen uit Guinee in Belgie werden vrijgelaten. lees verder op de website van Occupy Rotterdam