Rapporten

EU border control / Frontex

Greece: The end of the road for refugees, asylum-seekers and migrants
Amnesty International – December 2012

Greece is seriously failing to respect the rights of asylum-seekers and migrants, Amnesty International warned in a briefing published today. Every year, tens of thousands of irregular migrants and asylum-seekers from the Middle East, Asia and Africa cross the Greek land and sea border with Turkey in search of shelter, refuge or just a better life within the European Union (EU). Few of them find it in Greece.

 

S.O.S. Europe: Human rights and migration control
Amnesty International – June 2012

Every year, thousands of people embark on perilous sea voyages on unseaworthy vessels, without a proper crew or any safety equipment, in an attempt to reach Europe from north and west Africa. Some are fleeing conflict; others are trying to escape grinding poverty. They are all looking for a better future. Many never make it to Europe: they die at sea from dehydration; they drown; or they are intercepted by patrol boats and returned to the country from which they departed.

 

Borderline – EU Border Surveillance Initiatives
An Assessment of the Costs and Its Impact on Fundamental Rights
by Ben Hayes and Mathias Vermeulen – Heinrich Böll Stiftung – Berlin, May 2012

The research paper “Borderline” examines three new EU border surveillance initiatives: the creation of  a  European  External  Border  Surveillance  System  (EUROSUR);  the  establishment  of  an  Entry‐Exit System  (EES);  and  the  creation  of  a  Registered  Traveller  Programme  (RTP).
The  authors  call  for  a  proper  public  debate  about  both  the  need  for  yet  more  expensive  EU‐wide databases and surveillance systems in an era of crippling austerity. They also argue that a high‐tech upgrade to the “Fortress Europe” approach to migration control is a questionable response to what is largely a humanitarian crisis, with thousands of migrants and refugees dying at sea every year.

 

The EU’s dirty hands
Frontex Involvement in Ill-Treatment of Migrant Detainees in Greece
Human Rights Watch – September 2011

This report assesses Frontex’s role in and responsibility for exposing migrants to inhuman and degrading detention conditions during four months beginning late in 2010 when its first rapid border intervention team (RABIT) was apprehending migrants and taking them to police stations and migrant detention centers in Greece’s Evros region. The RABIT deployment has been replaced by a permanent Frontex presence. The report is based on interviews with 65 migrants, refugees, and asylum seekers in Greece in November and December 2010 and February 2011, as well as with Frontex and Greek police officials.

 

Neoconopticon – The EU Security-Industrial Complex
by Ben Hayes – Statewatch / Transnational Institute (TNI) – June 2009

This report contains new research showing how the European Security Research Programme continues to be shaped by prominent transnational defence and security corporations and other vested interests. Though technically a Research and Development (R&D) programme, the ESRP
is heavily focused on the application of security technologies (rather than objective research per se), and is increasingly aligned with EU policy in the fields of justice and home affairs (JHA, the ‘third pillar’), security and external defence (CFSP, the ‘second pillar’).

 

Vreemdelingendetentie

Vreemdelingendetentie in Nederland: het moet en het kan anders
Alternatieven voor vreemdelingendetentie
Amnesty International – oktober 2011

In de afgelopen jaren is in verschillende landen beleid ontwikkeld en kennis en ervaring opgedaan met alternatieven voor detentie. In deze notitie is een selectie gemaakt van best practices uit deze landen. Verschillende opties komen aan de orde: een andere benadering om detentie te voorkomen, maatregelen die in de plaats komen van detentie en mogelijkheden om de detentie anders vorm te geven. Waar nodig worden kritische kanttekeningen geplaatst.

 

Vreemdelingendetentie: in strijd met mensenrechten
Update van het rapport: The Netherlands: The detention of irregular migrants and asylum-seekers
Amnesty International – november 2010

Amnesty International concludeert dat, enkele verbeteringen ten spijt, de Nederlandse praktijk van vreemdelingendetentie niet wezenlijk is verbeterd sinds het verschijnen van haar rapport in 2008. De Nederlandse situatie is daarom nog steeds strijdig met internationale mensenrechten. ‘De belangrijkste aanbevelingen uit 2008, zoals het gebruik van alternatieven voor vreemdelingendetentie, waaronder een periodieke meldplicht of een borgsom, zijn niet opgevolgd’, aldus Eduard Nazarski, directeur van Amnesty International Nederland.

Reactie van Doorbraak: Kritisch rapport Amnesty tornt niet aan de fundamenten van het systeem van illegalenbajessen

 

Humaniteit in vreemdelingenbewaring
Justitia et Pax – mei 2010

Rooms-katholieke justitiepastores spreken hierin hun zorgen uit over hoe asielzoekers en migranten zonder verblijfsvergunning worden vastgehouden. Het onderzoek is door Justitia et Pax in 2009 uitgevoerd onder de Rooms-katholieke justitiepastores die in de Nederlandse detentiecentra voor vreemdelingen werken.

 

The Netherlands: The detention of irregular migrants and asylum-seekers
Amnesty International – June 2008

Each year some 20,000 irregular migrants and asylum-seekers are detained in the Netherlands , where the use and duration of detention and other restrictive measures is increasing. This report examines how far these measures have led to a deterioration in the human rights situation of irregular migrants and asylum-seekers. The report examines how far Dutch immigration policy conforms with international human rights law and looks at the effect on vulnerable groups of increasingly restrictive measures.

 

Uitzettingen

Over de grens
Verwijdering van vluchtelingen en migranten uit Nederland
Autonoom Centrum – februari 2004

‘Over de grens’ is een boek over het verwijderen van illegale migranten en uitgeprocedeerde vluchtelingen uit Nederland. Deze verwijderingen zorgen steeds vaker voor confrontaties, waarbij niet alleen het migratiebeleid ter discussie wordt gesteld, maar ook de maatschappij en de wereld waarin we willen leven. Met ‘Over de grens’ geven we munitie aan degenen die het migratiebeleid in Nederland afwijzen of kritisch volgen.

 

Medische zorg

Geketende zorg – gezondheidszorgen in vreemdelingendetentie
Werkgroep Medische Zorg in Vreemdelingendetentie – mei 2014

In 2012 en 2013 ontving het Meldpunt Vreemdelingendetentie (hierna: Meldpunt) in totaal 130
klachten ten aanzien van de medische zorg in vreemdelingendetentie van patiënten, hun advocaten of
derden. In een aantal gevallen was sprake van ernstige gezondheidsproblematiek. Om die reden hebben
Amnesty International, Dokters van de Wereld en het Meldpunt besloten om nader onderzoek te doen
naar de klachten over medische zorg. Met dit onderzoek hoopten
de organisaties meer inzicht te krijgen
in de ernst en de aard van de klachten

 

Toegang tot hiv- en soa-zorg voor onverzekerbare vreemdelingen in Nederland
door Soa Aids Nederland – oktober 2012

In de praktijk blijkt er nog veel onduidelijkheid te bestaan bij (zorg)professionals over welke (hiv- en soa-) zorg verleend kan of moet worden aan onverzekerbare vreemdelingen. Deze personen staan ook wel bekend als illegalen, mensen zonder verblijfsvergunning, mensen zonder papieren en ongedocumenteerden. Aanduidingen voor een groep mensen die formeel niet in Nederland mag zijn, maar die wel in Nederland verblijft en soms ook zorg nodig heeft.
Dit rapport geeft (zorg)professionals informatie over hoe toegang tot zorg en de toegang tot hiv- en soa-zorg zijn geregeld in Nederland. Ook geeft het rapport informatie op welke wijze onverzekerbare vreemdelingen van deze zorg gebruik kunnen maken.

 

Toegankelijkheid van gezondheidszorg voor ‘illegalen’ in Nederland: een update
door Truus Veenema, Trees Wiegers en Walter Devillé – NIVEL – mei 2009

Eind 2008 lijkt de toegankelijkheid van de eerstelijnszorg voor illegale vreemdelingenverbeterd ten opzichte van tien jaar eerder, ondanks dat de huisartsenzorg voor illegale vreemdelingen zich steeds meer lijkt te concentreren in een beperkt aantal praktijken. De verbeterde toegankelijkheid komt voornamelijk omdat zorgverleners beter op de hoogte zijn van de vergoedingsmogelijkheden en meer bereid zijn om zorg te verlenen. Tegelijkertijd echter blijkt er nog een belangrijk percentage van zorgverleners – vooral onder de huisartsen – niet op de hoogte van deze vergoedingen.

 

Arts en vreemdeling
Rapport van de Commissie Medische zorg voor (dreigend) uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale vreemdelingen
Pharos – 2007

Artsen signaleren bij hun beroepsorganisaties knelpunten in het medisch handelen bij (dreigend) uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale vreemdelingen.
In de zorg voor asielzoekers worden artsen geconfronteerd met problemen met continuïteit en overdracht van zorg in asielzoekerscentra en bij (dreigende) uitzetting. De medische advisering in het kader van juridische asielprocedures leidt tot knelpunten in de zorg. En artsen hebben te maken met problemen in de kwaliteit van zorg in detentiecentra voor vreemdelingen. In de praktijk van de zorg voor illegale vreemdelingen bestaat er onduidelijkheid over de reikwijdte van de door artsen te leveren ‘medisch noodzakelijke zorg’. De commissie werkt dit begrip nader uit en geeft adviezen voor de praktijk.

 

Bedrijven

G4S – Securing injustice
Alternative report and accounts 2012 – June 2012

Alternative Report that detail’s the companies track record of abuse and exploitation in the UK and Palestine.