Tag Archives: Activisme

Tilburg, 4 juli: Ageren tegen vluchtelingenbeleid: opruiing of vrijheid van meningsuiting?

Donderdagavond 4 juli organiseert TAS (Tilburgse Anarcho Sociëteit) in Kunstmaan een avond over vrijheid van meningsuiting, met als ‘hoofdgast’ migratieactivist en dichter Joke Kaviaar die onlangs tot vier maanden onvoorwaardelijk werd veroordeeld wegens opruiing. Zij verkondigt op niet al te zachtzinnige wijze al jaren haar mening over het Nederlandse vluchtelingenbeleid, een beleid dat onmenselijk is en veel slachtoffers maakt.

De uitspraak van de rechtbank beperkt de vrijheid van meningsuiting: vanaf nu zijn Joke Kaviaar en andere publicisten die in geschrift scherpe kritiek uiten jegens staatszaken aan banden gelegd. Door deze uitspraak is gevaarlijke jurisprudentie ontstaan voor verdergaande inperking van kritiek op de overheid. TAS vindt het nodig dit deze avond onder de aandacht te brengen.

Lees verder op de website van TAS.

Kladden moet kunnen

ind0“IND=moord”. Dat heeft de actiegroep “De Kwade Kwasten” op zondag 2 juni op de woning geklad van IND-directeur Rob van Lindt in Leiden. Hij is “een der hoofdverantwoordelijken voor de dood van velen”, aldus een begeleidend schrijven. Twee dagen later ontving Doorbraak via Facebook de dringende oproep om een distantiëring van de “Betrokken Burgers” te publiceren. Die menen dat de kladdende actiegroep “blijkbaar niets heeft begrepen van wat er in het laatste jaar is opgebouwd rond asielzoekers en uitgeprocedeerden”.

Beide teksten kun je hieronder lezen. Waar maken ze zich druk om, is waarschijnlijk het eerste dat veel linkse lezers zullen denken bij de tekst van de burgers. Een beetje kladden, is dat nu zo’n ramp? Zouden we ons niet vele malen bozer moeten maken over het dagelijkse geweld van de overheid jegens de vluchtelingen? Lees verder op de website van Doorbraak.

Eisen in de uitverkoop?

Het No Border Netwerk Nederland is een netwerk van autonome organisaties, groepen en individuen die actief zijn met het organiseren van protest en verzet tegen het huidige migratiebeleid in Nederland en Europa. Uitgangspunt hierbij is ‘vrijheid van beweging’, waarmee het netwerk aansluit bij het internationale No Border Network. Volgens het No Border Netwerk kan dit alleen bereikt worden als er ook veranderingen plaats vinden op het gebied van de economische verhoudingen (anti-kapitalistisch) en op het vlak van de machtsverhoudingen (decentralisme).

Sinds de oprichting van het Nederlandse No Border Netwerk zijn aangesloten groepen en activisten op diverse fronten actief geweest. Naast eigen acties, bestaat dit voor een belangrijk deel uit de ondersteuning van de acties van vluchtelingen zelf, zoals die vooral sinds het najaar van 2011 zijn opgekomen. Vanaf het prille begin van de eerste tentenkampen in Ter Apel waren mensen van het netwerk ter plekke om actievoerende vluchtelingen met concrete hulp ter zijde te staan, het verzet bij de ontruiming van de Notweg en het Koekamp is in samenspraak tussen de vluchtelingen en activisten van het netwerk tot stand gekomen, activisten ondersteunen in de beide kerken, bezoeken gevangenen, vangen vluchtelingen thuis op, ondersteunen bij het organiseren en mobiliseren voor en van acties, debatten en demonstraties van vluchtelingen in het land en zijn ook internationaal actief.

Vanuit deze sterke betrokkenheid bij vluchtelingen en hun acties zijn wij gekomen tot het besluit, na een zorgvuldige en langdurige afweging, om middels een open brief enkele kritische noten te delen betreffende de oproep voor en de invulling van de demonstratie “Geen vluchteling op straat of in de cel” van 23 maart jl.

Doorbraak heeft op 20 maart jl. een reactie op de open brief gepubliceerd, die volgens het No Border Netwerk op belangrijke punten de plank misslaat. Uit de inhoud van de reactie constateren wij dat Doorbraak te kampen heeft met een behoorlijke informatieachterstand en daardoor tot een onjuiste interpretatie van een aantal zaken komt.
Continue reading Eisen in de uitverkoop?

Foto’s demonstratie Recht op Bestaan

plein03Vandaag was een manifestatie en demonstratie van Recht op Bestaan in Den Haag. Zo’n tweehonderd mensen stonden de hele ochtend op het plein voor de Tweede Kamer, terwijl een grote groep het Algemeen Overleg (AO) Veiligheid en Justitie bijwoonde. Daarna demonstreerden zo’n driehonderd mensen door de straten van Den Haag: vòòr open grenzen, vòòr vrijheid voor iedereen! De sfeer was strijdbaar en solidair. Op naar de 23ste!

Zie Indymedia voor meer foto’s

En zie hier een opname van de discussie tussen een woordvoerder van Recht op Bestaan en PvdA-leider Samsom, die vandaag instemde met de strafbaarstelling van illegaliteit.

Tijd om de vluchtelingenstrijd op een hoger plan te trekken

Wij, vluchtelingen en activisten, demonstreren nu al vele maanden in de huidige ronde van strijd voor een oplossing voor de vluchtelingen en tegen het immigratiebeleid. In het begin konden we met kleinere acties goed in de kijker komen. Nu is het tijd om de strijd op een hoger plan te trekken: we moeten werkelijk gaan toewerken naar een oplossing. De sympathie die er onder lagen van de Nederlandse bevolking is voor de vluchtelingen moeten we mobiliseren. De manier waarop werpt discussies op binnen activistisch links. Hier valt te lezen hoe de demonstratie van 23 maart juist wat leus betreft radicaler wordt dan wat we eerst deden, terwijl het volledig binnen de ‘traditie’ van vluchtelingenprotesten in Amsterdam past.

Tot nu toe ben ik zeer te spreken over de samenwerking die activisten aan de dag hebben gelegd. Heerlijk. Dit ging niet zonder slag of stoot: er was oud zeer en ik heb ook momenten gehad dat mensen uit zekere bewegingen mij op een simpele wijze probeerden te diskwalificeren: ‘maar jij bent van de Internationale Socialisten’. Dat soort momenten vond ik vervelend, maargoed, zand erover. Gaandeweg ging het allemaal veel beter en konden we goed samenwerken en ontstond een hele positieve sfeer van wat ik kameraadschap noem. Echt, enorm fijn. Vooral met zo’n toch kleine kring van radicaal links in Nederland moeten we wel een beetje de rijen sluiten om überhaupt een deuk in een pakje boter te kunnen slaan. De noodzaak tot eenheid werd gesteld door de vluchtelingenacties, daarbij hamerden de vluchtelingen zelf op eenheid. Onze oude discussies op links? Waar heb je het over! Gewoon actie! Of zoals Berete het altijd zegt: ‘No discouraging. No division. Otherwise we are lost’.

Lees verder op de weblog van de Rode Lynx

Verklaring No Border-activisten over ontruiming Notweg

Naar aanleiding van diverse discussies over de betrokkenheid van activisten na de ontruiming van het tentenkamp aan de Notweg hier een gedetailleerde uiteenzetting hoe deze uiting van solidariteit heeft kunnen ontstaan.

Tijdens het 2.Dh5 festival, gehouden in het weekend van 23 november in Amsterdam, waren enkele No Border Netwerk-activisten gevraagd een workshop te houden met als thema de verhouding no border-activisten ten opzichte van bijvoorbeeld de tentenkampen van migranten. Het afgelopen jaar zijn (uitgeprocedeerde) migranten steeds meer zelf in opstand gekomen. Diverse tentenkampacties trokken de meeste aandacht. In deze workshop, geinitieerd door het in het juni opgerichte No Border Netwerk, wilden we een open gesprek houden over deze acties en focussen op hoe wij als migratieactivisten deze tentenkampen het beste kunnen ondersteunen, met onder meer mensen die de diverse tentenkampen van de afgelopen tijd hebben ondersteund. Met deze tekst waren we van plan een goede discussie te voeren.

Echter, de stand van zaken met betrekking tot het tentenkamp in Amsterdam deed ons inzien dat we natuurlijk een theoretische discussie konden gaan voeren maar dat het bespreken van de realiteit (namelijk de dreiging van ontruiming) veel belangrijker was op dat moment! Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar mensen van het tentenkamp die het mandaat hadden van alle migranten op het kamp. Op het allerlaatste moment is dat gelukt.
Die woordvoerders van de Notweg hebben in de cinema van OT301 uitvoerig uitleg gegeven over de stand van zaken en daarbij hebben zij de aanwezigen expliciet uitgenodigd om bij de ontruiming aanwezig te zijn. Het grootste deel van het gesprek verliep in het Frans aangezien het gesprek in het Engels niet soepel verliep. De ruim 30 toehoorders hebben kunnen vernemen dat de migranten van de Notweg graag ondersteuning wilden van Nederlanders en andere mensen met geldige verblijfspapieren en wel om de volgende redenen: zij wilden de ontruiming niet geruisloos laten verlopen, zij hadden erg veel behoefte aan solidariteit van Nederlanders en de migranten waren zich bewust van het gegeven dat zij zich niet actief konden verzetten.
Continue reading Verklaring No Border-activisten over ontruiming Notweg

Vluchtelingen van Haags tentenkamp weerstaan staatsrepressie

Vandaag heeft de rechter het intimiderende en stompzinnig bureaucratische optreden van de gemeente Den Haag tegen de vluchtelingen van het actiekamp Recht op bestaan enigszins teruggefloten.

In dit filmpje is te zien hoe de politie niet alleen plastic los snijdt van de partytenten, maar ook de tenten zelf kapot snijdt. Dit is gebeurd voor de uitspraak van gisteren.

Op 19 september waren de vluchtelingen met veel pijn en moeite in de buurt van station Den Haag Centraal uit protest tegen het keiharde migratiebeleid een tentenkamp begonnen, dat tot nu toe in weer en wind overeind is gebleven. Het is van groot belang dat de solidariteit met de actievoerders zich de komende tijd uitbreidt.

Lees verder op de website van Doorbraak

Hoogste tijd voor ‘asielextremisme’ ofwel solidariteit

Een van de symptomen van diepe maatschappelijke crisis is het georganiseerde racisme waarmee zowel staten als politieke groeperingen de aandacht van sociale ellende afleiden, een zondebok aanwijzen en met een vertoon van krachtdadigheid “oplossingen” forceren – over lijken. We zien dat nadrukkelijk in Griekenland, maar ook in Frankrijk. En het ontruimen van kampen van actievoerende vluchtelingen in Ter Apel en Den Bosch past in ditzelfde hardvochtige patroon.

Lees verder op de weblog van Peter Storm