Tag Archives: Amsterdam

After eviction Maagdenhuis: “Statement about our students in foreign detention!”

On Tuesday the 14th of April our lawyer informed us that the remaining five students
who are detained have been put into foreign detention. These students are our
friends and fellow activists, who – while imprisoned – are fighting for a free and
democratic university. These students all happen to be Dutch. This would not have
been a speaking matter had they not been detained by the immigration police for
refusing to give up their anonymity. Continue reading After eviction Maagdenhuis: “Statement about our students in foreign detention!”

Overheid zegt gedumpte vrouwen te helpen, maar werkt hen in de praktijk vaak tegen

In december kraakte actiegroep Zij Is Hier in Amsterdam een pand om opvang te kunnen bieden aan vrouwen met afhankelijk verblijfsrecht die te maken hebben met huiselijk geweld. De kraakactie was ook bedoeld als een protest tegen de weigering van de reguliere hulpverleningsinstellingen en de gemeente Amsterdam om deze mishandelde en gedumpte vrouwen veiligheid en bescherming te geven. Het in 2014 verschenen onderzoek “Zo zijn we niet getrouwd” gaat dieper in op de achtergronden van huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap en achterlating, en het overheidsbeleid op dat gebied.

De problemen waar de vrouwen mee worden geconfronteerd, zijn divers. Wat ze gemeen hebben, is dat ze in een onveilige relatie en thuissituatie verkeerden en bij het verbreken daarvan of een poging daartoe vastlopen in de bureaucratie en de regels rond huisvesting, rechtshulp, opvang, bijstand en verblijfsrecht. In Nederland hebben heel veel mensen te maken met een vorm van geweld in huiselijke kring. Het treft vrouwen, mannen, kinderen, ouderen, homo’s en hetero’s, mensen van alle rangen en standen en alle culturele achtergronden. Het kan gaan om lichamelijk geweld, geestelijk geweld, seksueel misbruik, verwaarlozing, het ontnemen van rechten, en het schenden van de persoonlijke integriteit.

Lees verder op de website van Doorbraak.

Ontruiming Vluchtgarage inhumaan, zegt rechter

Persbericht Wij Zijn Hier, 20 februari 2015 – Vanmiddag heeft de voorzieningenrechter te Amsterdam uitspraak gedaan in het kort geding dat vluchtelingen van We Are Here hadden aangespannen tegen de Staat en de Gemeente Amsterdam tegen de ontruiming van de Vluchtgarage in Amsterdam.

De rechter erkent dat het inhumaan is in de winter de uitgeprocedeerde vluchtelingen overdag op straat te laten zwerven. Aangezien de gemeente slechts nachtopvang aanbiedt, hebben de vluchtelingen overdag geen onderdak. De rechter vindt de situatie van de uitgeprocedeerde vluchtelingen uitzichtloos omdat zij geen recht hebben op sociale voorzieningen en “terugkeer naar hun eigen land veelal problematisch is”.

Lees verder op Indymedia.

Burgemeester, houd op met het geven van valse hoop!

Burgemeester en minister, koester geen valse hoop op het verdwijnen van de onuitzetbaren, wacht niet steeds tot de rechter het u oplegt, doe eens, geheel uit uzelf, iets humaans!

Vandaag noemde de rechter het onmenselijk dat burgemeester Van der Laan 125 afgewezen vluchtelingen elke ochtend weer op straat wilde zetten. Ouch!!

Twee jaar terug wilde Amsterdam’s burgervader de afgewezen asielzoekers van Wij Zijn Hier helpen, door de velen die, zo was hem verteld, makkelijk terug konden, uit te zetten, zodat er meer draagvlak zou zijn om de enkelen die niet terug konden, op te vangen.

Na een jaar keihard werken door zijn hoogste ambtenaren, bleek het andersom: slechts enkelen van de ruim 150 vluchtelingen konden terug. Toch hield de burgemeester vast aan het ‘iedereen moet meewerken aan zijn terugkeer en dan zul je zien hoe goed dat gaat.’ In plaats van de onuitzetbaarheid van bijna heel deze groep onder ogen te zien, verweet hij de vluchtelingen dat hun ambassades hun terugkeer verboden, of dat hun landen levensgevaarlijk waren.

Lees verder op Indymedia.

Foto-verslag van de demonstratie van Wij Zijn Hier

7feb04Afgelopen zaterdag vond er in Amsterdam een strijdbare en sfeervolle demonstratie plaats voor menswaardige opvang voor vluchtelingen zonder verblijfsrecht. De actie was georganiseerd door de Wij Zijn Hier-vluchtelingen en werd ondersteund door een groot aantal organisaties, waaronder ook Doorbraak. Een kort verslag met mooie foto’s van Jan Kees Helms.

Lees verder op de website van Doorbraak.

Steun gekraakte opvangplek Haarhuis voor mishandelde vrouwen!

Op 14 december kraakte de actiegroep Zij Is Hier voor slachtoffers van huiselijk geweld in Amsterdam een pand dat inmiddels vrouwenopvangplek Haarhuis is gaan heten. Met deze kraakactie protesteert de groep tegen het beleid van de reguliere hulpverlening om mishandelde en gedumpte vrouwen met afhankelijk verblijfsrecht geen opvang te bieden. De eigenaar van het pand, woningcorporatie De Key, heeft bij de politie aangifte van de kraak gedaan. Morgen vindt er een rechtszitting plaats over mogelijke ontruiming van het pand. Zij Is Hier heeft daarom veel steun nodig.

De afgelopen drie weken is gebleken dat Haarhuis de oplossing vormt voor tientallen vrouwen die anders op straat zouden staan en bloot zouden worden gesteld aan allerlei vormen van uitbuiting. De opvangplek heeft zich van een leegstaand, kaal en kil pand ontwikkeld tot een veilig en levendig thuis voor slachtoffers van huiselijk geweld.

Lees verder op de website van Doorbraak.

Vandaag: demonstratie voor 24-uur opvang en rechtvaardige asielprocedure

[Persbericht van Wij Zijn Hier]

Donderdag 18 december – Amsterdam – 16:00 uur Stadhuis, 17:30 uur Beursplein

Amsterdam stelt een 12-uurs nachtopvang voor vluchtelingen voor. Dit is geen adequate opvang. Het betekent dat mensen overdag door de straten zwerven, in de kou, met al hun bezittingen bij zich. De asielzoekers willen een 24-uurs accommodatie, zodat de bewoners veilig en op een warme plaats kunnen zijn, om in vrede te kunnen werken aan hun eigen toekomst.

Op 10 november jl. oordeelde de Europese Comité voor Sociale Rechten (ECSR) dat Nederland de rechten schendt van illegale migranten in het kader van het Europees Sociaal Handvest. De grote meerderheid van migranten zonder papieren, die niet beschikken over middelen van bestaan en die niet kunnen
terugkeren naar het land van herkomt, worden over het algemeen niet voorzien van adequate accommodatie en krijgen niet de juiste medische hulp.
Continue reading Vandaag: demonstratie voor 24-uur opvang en rechtvaardige asielprocedure

Zij Is Hier-vrouwen kraken pand voor opvang van slachtoffers van huiselijk geweld

ViolenceAfgelopen zondag heeft de actiegroep Zij Is Hier in Amsterdam een pand gekraakt voor onderdak van vrouwen “met een onveilige thuissituatie en een zwakke rechtspositie”. Zeker tientallen en mogelijk honderden vrouwen zijn in de hoofdstad op straat beland door een gebrek aan gemeentelijke opvangvoorzieningen. De gemeente en de reguliere hulpverlening weigeren hen de toegang tot de vrouwenopvang en laten hen dus in de kou staan. De vrouwen hebben nu het heft in eigen hand genomen en voeren actie voor hun recht op bescherming. De Zij Is Hier-groep maakt geen deel uit van de Wij Zijn Hier-vluchtelingen, maar is wel door hun strijd geïnspireerd.

Zo’n 25 vrouwen hebben het gekraakte pand inmiddels in gebruik genomen. Ze kunnen nergens heen en zijn tussen wal en schip geraakt. De GGD, het Steunpunt Huiselijk Geweld, de Blijf Groep Amsterdam en de gemeentelijke Dienst Wonen, Zorg en Samenleven sluiten de vrouwen uit van opvang en leveren hen daarmee over aan allerlei vormen van verpaupering, uitbuiting en onveiligheid. Veel vrouwen van de groep zijn afkomstig uit landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten en vanwege een huwelijk naar Nederland gemigreerd. Ze zijn dakloos geworden, omdat hun man of een ander familielid hen bedreigde, vernederde en mishandelde. Een aantal van hen moest uit huis vluchten omdat het te onveilig was en ze hun leven niet zeker waren. Anderen werden door hun man en schoonfamilie gedwongen achtergelaten in het land van herkomst.

Lees verder op de website van Doorbraak.