Tag Archives: deportatie

Sekandari, vader van vier kinderen, wordt na 16 jaar Nederland uitgezet

Maandag 9 maart 2015 kreeg het gezin Sekandari van de IND te horen dat de vader volgende week mogelijk al uitgezet zal gaan worden. De IND gaat regelrecht in tegen de nieuwe beleidsafspraken van de Afghaanse regering. De Afghaanse regering heeft vorige week laten weten dat het niet meer wenst mee te werken aan alle gedwongen uitzettingen naar Kabul. (verder lezen onder de afgebeelde brief)

afghanistan-neemt-geen-deportees

Onderaan (op deze pagina: hierboven – NBN) dit artikel is een kopie van een brief van de Afghaanse ambassade in Londen geplaatst. Deze brief is maandag 9 maart 2015 vrijgegeven. Hierin wordt gesteld dat Afghanistan niet meer meewerkt aan deportaties naar Afghanistan. En toch ondanks het feit dat vorige week twee door Nederland uitgezette Afghanen, afkomstig uit detentiecentrum Rotterdam, bij aankomst in Kabul door de nieuwe Afghaanse minister linea recta zijn teruggestuurd naar Nederland wil de IND doorgaan met deportaties. Staatssecretaris Teeven heeft op zijn laatste dag als staatssecretaris laten zien zich niets aan te trekken van het verzoek van de nieuwe Afghaanse regering en heeft meerdere nieuwe deportaties op Afghanistan aangekondigd. De IND is op de hoogte van de door Occupy vorige week gepubliceerde berichten over de uitspraken van de Afghaanse minister maar zegt zich er niets van te hoeven aan te trekken. Onveranderd wil Nederland blijkbaar nog steeds het strengste deportatieland van Europa zijn. Keer op keer worden gezinnen uit elkaar gescheurd. lees meer op de website van Occupy Rotterdam

Marechaussee heeft waarschijnlijk maximale inzet dwangmiddelen toegepast op Amiri

In de uitzendng van Jinek heeft Tamana vanavond met Tinkebell verslag gedaan na alle hectiek van de afgelopen weken. Advocaat Toemen zat ook in de tv-uitzending Jinek en hij wist te melden dat hij direct na de deportatie van Amiri, op 5 januari dit jaar, de DT&V gevraagd heeft hoe de uitzetting was verlopen. De DT&V heeft hem gezegd dat de uitzetting opvallend rustig was verlopen en zonder iets noemenswaardig voltrokken. Wie gisteren het verslag van staatssecretaris Teeven heeft gehoord weet dat de uitzetting juist niet soepel is verlopen. Hij heeft toegegeven dat er ‘gepast geweld’ is gebruikt. Volgens Toemen is het dus duidelijk dat er iets niet klopt, want 2 uiteenlopende verslagleggingen van de staat is op zijn minst verdacht. Iemand van de Marechaussee, DT&V of de IND zit te liegen.

lees verder op de website van Occupy Rotterdam

Tinkebell zaait bizarre verwarring toch heeft Teeven geweld jegens Amiri bekend

Tamana’s integriteit werd vandaag openlijk aangevallen in de Nederlandse media. Uitspraken van Tinkebell gaven aanleiding tot twijfel omtrent het ziekenhuisverhaal van haar vader. Tinkebell verklaarde vandaag dat zij Tamana achterna is gereisd terwille van een kunstproject waarvan zij niet weet wat waar en wat onwaar is. Tinkebell verklaarde verder dat de foto’s welke ze heeft vrijgegeven en ook de bekentenissen van Tamana gezien moeten worden als onderdeel van haar kunstproject. Volgens Tinkebell is de kans groot dat Tamana en haar vader een toneelstukje hebben opgevoerd in het Afghaanse ziekenhuis. Met deze uitspraken hebben de verwikkelingen van Feda Mohammed Amiri een bizarre wending genomen. De foto hieronder is gemaakt door Tinkebell, mogelijk dus meer kunstproject dan waarheidsgetrouw.

Lees verder op de website van Occupy Rotterdam.

Uitgezette Feda Mohammed Amiri ging linea recta Afghaans ziekenhuis in

B6lpF5UIEAALL7E1Volgens Omroep Brabant werd de in januari uit Nederland uitgezette Feda Amiri, die jarenlang in Heeze woonde, vlak na zijn uitzetting met een botbreuk en geheugenverlies opgenomen in een Afghaans ziekenhuis. Hij was ook zonder medicijnen die hij dagelijks slikte afgereisd. Dat heeft zijn dochter Tamana, die haar vader begin februari achterna reisde, de omroep laten weten.

Op 5 januari werd hij vanaf Schiphol uitgezet naar Afghanistan. Occupy Rotterdam was daarbij en heeft de acties van zijn dochter om haar vader in Nederland te behouden ondersteund (zie foto). Tamana reisde hem op 3 februari achterna, maar vernam tot vrijdag geen enkel teken van leven.

Tamana meldt via sms-berichten aan bekenden dat haar vader in het vliegtuig zou zijn mishandeld door marechaussees en dat hij daarbij een botbreuk heeft opgelopen. Hij zou vlak na zijn aankomst in shock en met geheugenverlies in een Afghaanse ziekenhuis zijn opgenomen.

Lees verder op de website van Occupy Rotterdam.

Na 12 jaar ongewenst wordt hij teruggezet maar waarom?

hart21Altijd vriendelijk. Altijd netjes gekleed en verzorgd. Hij praat gewoon goed Nederlands en doet al jaren vrijwilligerswerk in de kerk. Occupy Rotterdam sprak enkele keren met hem en zag dat hij kracht haalt uit zijn geloof. Zijn vrienden uit Afghanistan die hij in het Rotterdamse detentiecentrum leerde kennen zijn inmiddels alle twee vertrokken. Hun asielprocedure is opnieuw gestart en zij mogen deze elders volbrengen. Javid bleef in het detentiecentrum. In 12 jaar is dit de tweede keer dat hij voor langere tijd opgesloten zit. Javid is blijkbaar niet welkom in Nederland. Onbegrijpelijk want hij heeft niemand iets misdaan. Maar bovenal is hij helemaal ook ongewenst in Afghanistan. Dat betekent nog al wat. Zijn leven is daar in groot gevaar. Hier sluit Nederland hem op. Onbegrijpelijk, want Javid Ghorbani, 29jaar, is een uiterst vriendelijke jongeman. Nederland heeft van hem niets te vrezen. Javid daarentegen heeft de hele wereld te vrezen.

Lees verder op de website van Occupy Rotterdam.

Wie weet wordt er ergens in de machinerie van de deportatiemachine iemand wakker en staat op en breekt met de regel van bevel is bevel

Benader KLM. Bel ! Mail ! Spam ! Doe je mee ?

Maandag 19 januari 2015 wordt Rohullah Jyaqobe vanuit detentiecentrum Rotterdam teruggezet naar Afghanistan, 11 dagen nadat hij gedoopt werd tot Christen in datzelfde detentiecentrum. Komende nacht zal hij al naar Schiphol worden overgebracht. Sinds afgelopen donderdag wordt hij al in de isolatiecel vastgehouden en geobserveerd. Hij zal zijn leven niet veilig zijn in Afghanistan. Na 8 maanden gijzeling in het Rotterdamse detentiecentrum waar hij gedoopt werd tot Christen wacht hem vanaf morgen de brute wereld in het Islamitische Kabul waar al zolang een religieuze oorlog woedt. Occupy vreest dat Rohullah de volgende Afghaan zal zijn die door Nederland in de eerste weken van 2015 wordt uitgezet en van wie vervolgens geen enkel teken van leven zal worden vernomen. Weg, foetsie.

KLM

Zijn laatste hoop is dat er Nederlanders zullen zijn die nu vlak voor zijn deportatie de Afghaanse ambassade willen bellen of mailen. De gegevens daarvoor vind je hieronder. Daarnaast wil hij vragen KLM te bellen, mailen en te spammen. lees verder op de website van Occupy Rotterdam

Tot Christen bekeerde Rohullah Jyaqobe vraagt Afghaanse ambassade om veiligheidsgarantie

De uitzetting van Rohullah Jyaqobe staat vast op maandag 19 januari 2015. Zijn advocaat heeft nog niets gehoord op zijn ingediende Voorlopige Voorziening, er is nog géén uitspraak in het Hoger Beroep over zijn nieuwe geloofsidentiteit. Dit artikel bevat een oproep de Afghaanse ambassade te bellen of te mailen, omdat we bezorgd zijn of hij gevaar gaat lopen in Afghanistan.

Occupy heeft vanmiddag een bezoek gebracht aan Rohullah in het detentiecentrum. Rohullah deed zorgvuldig verslag van zijn omstandigheden. Sinds gisteravond moet hij de nacht en ochtend in OBS doorbrengen. “Ze stonden plotseling met zes man van de bewaking in mijn cel. Jij gaat nu mee naar OBS, kreeg ik te horen. Toen ik vroeg waarom kreeg ik geen antwoord. ‘sMiddags had ik een gesprek gehad met mijn psycholoog. Ik krijg anti-deprsssiva en ik vroeg hem of die medicijnen verslavend zijn. Met mijn komende uitzetting wil ik dat weten want ik zit straks zonder. De psycholoog zei mij dat er niets gebeuren zal, dat het niet erg is met die anti-depressiva zomaar ineens te stoppen. De psycholoog had me eerst gevraagd hoe het met me ging. Ik had geantwoord dat ik het druk heb met mijn aanstaande uitzetting. Dat zou toch iedereen hebben, dat hij zich in mijn situatie druk zou maken over zijn toekomst op de korte termijn, wat er met je gaat gebeuren na uitzetting ? Daarom mijn vragen ook over die medicijnen. Waarschijnlijk heeft de psycholoog nu geadviseerd mij ‘s nachts op te sluiten. Er hangt een camera in OBS, ik sta nu onder cameratoezicht.” Occupy antwoorde hem: ”Waarschijnlijk willen ze je observeren omdat ze bang zijn dat je jezelf iets aan wilt gaan doen.” Hij is er niet blij mee, deze isolatiebehandeling. Gelukkig mag hij ‘s middags wel de andere opgesloten vluchtelingen zien. Hij vertelt dat er nu al een aantal Afghaanse vluchtelingen in korte tijd door de IND zijn uitgezet. Nederland is één van de weinige landen die dat doen. “En niemand weet waar ze nu zijn, hoe met ze gaat. Weg zijn ze. Foetsie. Weg.” lees verder op de website van Occupy Rotterdam

IND is opnieuw van plan Afghaan met uitzetting in gevaar te brengen

Ticket is door IND al gekocht voor uitzetting op 19 januari van in detentiecentrum Rotterdam tot Christen bekeerde Afghaan.

Wederom heeft een Afghaanse man zich tot Occupy gericht met een verzoek tot hulp om uitzetting te helpen voorkomen.

De 27 jarige Rohullah Jyaqobe zal maandag uitgezet gaan worden omdat de rechter in een uitspraak het beroep op zijn 10 jarig inreisverbod grondig heeft verklaard ondanks dat hij nog geen uitspraak heeft gedaan over de Christelijke identiteit van de man wiens uitzetting naar Afghanistan voor hem een groot gevaar kan worden. Zijn advocaat heeft een spoedvoorziening aangevraagd om meer tijd te krijgen voor het complete onderzoek naar de omstandigheden van Rohullah maar mogelijk zal de IND deze niet afwachten want het ticket voor de uitzetting van de man is al geboekt. Afghanistan is momenteel geen veilig land, reizigers worden afgeraden naar dit land te reizen. Dagelijks is er sprake van aanslagen waarbij doden vallen, het land is een religieus slagveld. lees verder bij Occupy Rotterdam