Tag Archives: diallo

President Alpha Conde verbiedt gedwongen terugkomst Guinezen vanuit Benelux

De gehele woensdag hebben meerdere leden van de bezoekgroep van Occupy en van de werkgroep Deportatieverzet veel werk verricht. Er zijn een aantal contacten geweest met opgesloten vluchtelingen in het detentiecentrum Rotterdam, er is contact geweest met de advocaat van Diallo, er is gebeld naar de ambassade van Guinee. Er is gemaild naar de regievoerder van D,T en V. Er zijn mails gestuurd naar een aantal Kamerleden.

Er is ook contact gezocht met de vorig jaar zomer uitgezette Bah thans woonachtig in Guinee. In een intensief contact met Bah is er meer informatie over de politieke situatie in Guinee duidelijk geworden. Bah heeft contact gezocht met het radiostation Espacé fm Guinee, hetzelfde radiostation dat tijdens de vorige uitzettingspoging van Diallo ervoor gezorgd heeft dat Diallo niet terug kon komen naar Guinee, door luid en duidelijk te verkondigen dat de huidige president Alpha Conde (foto boven) niemand vanuit Nederland of Belgie terug wenst te nemen en dat de afgegeven Laissez Passers ongeldig zijn want niet ondertekend door de daartoe bevoegde authoriteiten van Guinee. Daardoor was iedereen in Guinee hiervan op de hoogte en was de poging tot uitzetting van Diallo mislukt. Het is dus inmiddels, sinds twee weken, ook een feit dat president Aplha Conde het officiele besluit heeft genomen geen mensen via Belgie en Nederland terug te nemen. Dit kan in gang gezet zijn n.a.v. de vorig jaar op slinkse wijze uit Nederland gesmokkelde Bah zélf. Echter wat het tij heeft doen keren lijkt dat twee weken geleden een Belgische delegatie van de Belgische immigratiedienst in Conakry uitsluitsel vroeg over een redelijk grote groep Guinezen in Belgie en of zij uitgezet konden worden. Zij vroegen toen aan de president om deze mensen terug te nemen. Dat heeft de president geweigerd. Het radiostation Espacé fm Guinee heeft daarop besloten te verkondigen dat er geen toestemming wordt gegeven voor uitzetting. Wat tot gevolg had dat vele opgesloten vluchtelingen uit Guinee in Belgie werden vrijgelaten. lees verder op de website van Occupy Rotterdam

Niet erkende delegatie Guinee was op bezoek in detentiecentrum Rotterdam

Diallo?Woensdagmorgen 5 maart 2014 is er een, naar allerwaarschijnlijkheid niet erkende-, delegatie bestaande uit twee mannen en één vrouw uit Guinee, in allerijl op bezoek geweest bij meerdere vluchtelingen uit Guinee in het detentiecentrum Rotterdam. Inbrahim Diogo Bah vertrouwde deze delegatie niet en heeft vervolgens onmiddelijk contact opgenomen met de ambassade van Guinee in Bruxelles. De ambassade van Guinee in Bruxelles wist van geen delegatie af volgens Ibrahim en zei vertelden erbij dat iedere delegatie die naar het detentiecentrum gaat eerst langs de ambassade in Bruxelles behoort te gaan. Vervolgens heeft Ibrahim onmiddelijk de hulplijn van Occupy gebeld. Occupy vroeg hem nog of hij iets moest doen voor deze delegatie en of hij namen wist van deze mensen. Hij vertelde Occupy dat hij die mensen wel naar hun namen had gevraagd maar dat zij zich niet hebben voorgesteld en dat zij niet wilden zeggen hoe zij heten.
lees verder op de website van Occupy Rotterdam

Update Diallo: VIJFde deportatiepoging!

Oproep tot Mobiliseren! Laat de deportatie van Diallo niet ongehinderd doorgaan!

Op 6 donderdag maart a.s heeft DT&V de derde deportatiepoging van de 21 jarige Diallo gepland. Dit keer van Brussel via Dakar naar Conakry, mogelijk om Parijs te vermijden waar op 21 januari dankzij protest de piloot geweigerd heeft hem mee te nemen. Waarom de geplande deportatie van 18 februari gecanceld is blijft onduidelijk, maar de geldigheidsdatum van de Titre de Voyage waar naar het onderzoek nog gaande is verliep op 21 februari. Hoe DT&V in zo korte tijd een nieuwe Titre de Voyage heeft kunnen bemachtigen laat zich raden. Continue reading Update Diallo: VIJFde deportatiepoging!

Eenzame Diallo nu op de rol voor deportatie op donderdag 6 maart

Diallo2Dinsdagmorgen 4 maart 2014 heeft Diallo te horen gekregen dat hij donderdag 6 maart opnieuw gedeporteerd zal worden. Vanmiddag zal iemand uit de bezoekgroep van Occupy Rotterdam hem bezoeken. Daarnaast is er contact met zijn advocaat en is er intensief contact met de werkgroep Deportatieverzet. Er zou een nieuwe Laissez Passer zijn afgegeven.

Diallo vertelde vanochtend over de telefoon dat hij nu dagelijks gedurende drie uur de isolatiecel mag verlaten. De andere 21 uur per dag verblijft hij dus nog altijd in totale afzondering in OBS.

Zondagmiddag zijn er door de bezoekgroep van Occupy schoenen voor Diallo gebracht. Diallo vertelde vanmorgen dat hij deze schoenen nog niet heeft mogen ontvangen.

Over een uitspraak van het bezwaar tegen de vrijheidsberoving is nog niets bekend. Zodra er meer nieuws bekend is zullen wij dat hier bekend maken.

Bron: Occupy Rotterdam

Reisbureau Teeven: adequaat tot het bittere einde

we-are-here-teevenLiever vinden vluchtelingen in hun strijd om vrijheid de dood, in Neederland of aan de grens met Melilla of Ceuta, dan dat zij de dood vinden in een land dat ooit thuis was, maar waar nu levensgevaar dreigt. Liever rillen van de kou in de Vluchtgarage in Amsterdam, of het Vluchthuis in Den Haag, of erger nog: op straat, dan in Afghanistan of Irak of Somalië of enig ander land waar niemand heen zou willen, om daar te sterven door aanslagen, moord, marteling, of zoals één van de vluchtelingen het eens zei: “Liever de regen dan de kogelregen”..
De vluchtelingen hebben geen keus, maar moeten er toch één maken, en die keus is hier te proberen te leven, in de hoop op een toekomst. Hier, in dit racistische land met zijn apartheidswetten. Dat zegt alles, dat zegt meer dan alle woorden die ik ooit geschreven heb, en daar kan Teeven niet tegenop met zijn zoete strafbaarstelling van de ‘illegaliteit’, zijn uithongerbeleid, de steeds verder afgeknepen mogelijkheden van toegang tot medische zorg en rechtshulp, en sinds 1 maart: de uitbreiding van de bevoegdheden van de vreemdelingenpolitie. Nee, Teeven en al zijn collega-misdadigers kunnen van alles bedenken, maar tegen de noodzaak hier te komen en te blijven is geen onderdrukking opgewassen.
lees verder op de website van Joke Kaviaar

Wekenlange gijzeling Diallo in isolatie wordt keer op keer verlengd

DialloEnkele dagen geleden sprak Occupy voor het laatst, via de telefoon, met Diallo (hier op de foto in vrijheid verblijvende). Diallo zit nog steeds in de isoleercel. Hij mag in de voormiddag van 10.00 uur tot 12.00 uur op de gang van de afdeling waar hij eerst zat en nog een keer van 14.00 uur tot 16.00 uur. Hij leeft in algehele isolatie en mag absoluut met niemand in contact komen. Zo brengt hij al zijn tijd in afzondering van iedereen door. Totale eenzaamheid.

Een psychologe heeft met hem gesproken op 11-2-2014 en toen heeft Diallo aangegeven dat hij gek wordt van de isoleercel maar de psychologe heeft hem gezegd dat zij daartegen niets kan ondernemen. lees verder op de website van Occupy Rotterdam

Diallo niet uitgezet – wel in isoleer

Vandaag is er via de contactpersoon contact geweest met M.A. Diallo, die gisteren naar Guinée zou worden gedeporteerd. De deportatie blijkt gelukkig niet te zijn doorgegaan. Over de reden is totaal geen duidelijkheid – hij is zelfs niet naar Schiphol gebracht.

Wat de precieze reden ook geweest mag zijn, we danken iedereen die op wat voor manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het protest tegen de uitzetting: of het nu een mail naar de ambassade of de regievoerder vertrek (mw Dorst) is geweest, het delen van het nieuws op facebook of andere media, acties op Schiphol of elders… iets heeft kennelijk de doorslag gegeven en dat is goed.

De strijd zal onverminderd doorgaan tot de grenzen open zijn!

 

De mond gesnoerd

De prijs die Diallo intussen zelf betaalt is hoog, heel hoog. Gisteren kreeg hij een beschikking waarin staat dat het semi-isoleerregime tot april zal voortduren. In dit regime wordt Diallo meer tijd dan andere vluchtelingen in DC Rotterdam opgesloten in zijn cel en staat hij tijdens de drie of vier uur dat hij de afdeling op mag onder permanente bewaking. Hij is hierdoor niet alleen afgesloten van contact met andere vluchtelingen, maar ook extreem beperkt in zijn contact met de buitenwereld.

Diallo zit nu al sinds 21 januari – bijna een maand – in een semi-isoleerregime en zal er dus, als het aan de psychiater van detentiecentrum Rotterdam ligt, nog meer dan een maand doorbrengen. Dat is krankzinnig. Het opsluiten van mensen met zware depressie en zelfmoordneigingen in isoleercellen ligt in de vakliteratuur van de GGZ al zwaar onder vuur, gezien de enorme negatieve effecten die het heeft. In psychiatrische instellingen ligt de gemiddelde duur van separatie, zoals plaatsing in een isoleercel ook wel heet, op 63 uur. Diallo heeft er inmiddels al meer dan 500 uur op zitten.

 

Het laat eens te meer zien waar het in detentie om gaat. Isoleercellen worden niet ingezet als ‘uiterst middel’ als iemand een gevaar is voor zichzelf. Isoleercellen worden ingezet als strafmaatregel, als intimidatie, als middel om iemand te slopen.

 

Dossier ‘kwijt’

Inmiddels is gebleken dat na de deportatiepoging in januari niet alleen Diallo’s persoonlijke spullen zoals kleding ‘verdwenen’. Ook zijn dossier, met daarin documenten, beschikkingen en dergelijke, is spoorloos. De directie van het detentiecentrum doet alsof het van niets weet, maar frustreert hiermee wel de juridische bijstand waar Diallo – net als ieder ander mens – recht op heeft.

 

Het spoorloos verdwijnen van Diallo’s dossier is zeker geen incident dat op zichzelf staat; in drie maanden tekende de werkgroep Deportatieverzet vier cases op waarin documenten die onder de hoede waren van de autoriteiten ook ‘verdwenen’ en publiceerde deze in het rapport ‘Streng maar rechtvaardig… en dan nu de feiten’.