Tag Archives: Fred Teeven

Vluchtelingen redden van de verdrinkingsdood? Onze taak niet, zegt Fred Teeven.

Wist u dat er dagelijks veerponten op een neer gaan tussen het noorden van Afrika en het zuiden van Europa? Nee? Nou , ik ook niet. Maar volgens Fred de vluchtelingenjager Teeven is dat – vrij vertaald – wel het geval en hij is het daar niet mee eens: “Wij moeten geen veerpont organiseren van Afrika naar de zuidkust van Europa”, zegt hij.

Nooit geweten dat die “wrakke bootjes” zoals hij ze ook wel noemt veerponten waren die door de EU werden georganiseerd. Of hij moet bedoelen dat het gevoerde beleid smokkelaars in de kaart speelt, waarmee de EU alsnog de overtochten organiseert én tegelijk doelbewust laat leiden tot de dood van veel vluchtelingen. lees verder op de website van Joke Kaviaar

Deportatie naar Somalië? Dan tekent Fred Teeven je doodvonnis!

Als je op de website van de rijksoverheid kijkt naar het reisadvies voor Somalie, dan is het land op de kaart vuurrood gekleurd. Of moet ik zeggen: bloedrood? In elk geval: heel rood. Waarschuwingsrood. En dat rood betekent volgens de legenda: niet reizen. Evengoed deporteert Neederland, en met Neederland volgens Amnesty International meer landen, vluchtelingen naar het Somalië waarvoor ik als Neederlander gewaarschuwd wordt, zeer nadrukkelijk:

“Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alle Nederlanders die in Somalië zijn zo snel mogelijk het land te verlaten. Het is er niet veilig. Dit heeft te maken met criminaliteit en terroristische organisaties die actief zijn in het land.”

“Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert u niet te reizen naar Somalië inclusief de gebieden Somaliland en Puntland. De veiligheidssituatie in het hele land is slecht.”

In Somalië zijn terroristische organisaties actief. Vooral in het gebied van Centraal- en Zuid-Somalië. Het risico op terroristische aanslagen geldt voor het hele land.

lees verder op de website van Joke Kaviaar

Teeven: “Meer preventie, meer ontmoediging, meer push-back operaties”

death-migreurope-02

Update: ook Doorbraak stuurde inmiddels een brief naar de VU om te protesteren tegen het ruimte bieden aan Teeven. Op Indymedia ontspint zich een discussie over de vraag of het goed is met Teeven in debat te gaan. Zie de originele oproep, bijdragen van Pieter Smit, Joke Kaviaar en Astrid Essed en de reacties daarop, onder meer van Thomas Spijkerboer zelf.

Wat verwacht Thomas Spijkerboer dat Teeven gaat zeggen tijdens het symposium over grensdoden en mensenrechten op maandag 15 december in de VU? Wat anders dan hetgeen ik hierboven heb samengevat? Een oproep om Teeven niet het woord te geven, maar wèl een vluchteling, werd vorige week al gedaan.

Thomas Spijkerboer en Tamara Last zullen maandagmiddag een presentatie houden “over de sterke stijging van het aantal omgekomen migranten op de Middellandse Zee in de afgelopen 25 jaar” en “de vraag of dit een neveneffect is van het Europese grensbewakingsbeleid (privatisering, externalisering, technologisering).” Die vraag zullen Spijkerboer en Last ongetwijfeld met een volmondig “ja” beantwoorden. En zij zijn niet de eersten.
In een brief van Amnesty International aan Teeven, gedateerd 30 september 2014, schrijft Amnesty dat op die datum al wordt gesproken over 3000 slachtoffers (door het IOM, niet eens een organisatie vóór migratie, behalve dan ‘terug’). De brief besluit met: “Wij hopen dan ook van harte dat u zich richting uw Europese collega’s hard zult maken voor een aanpak waarin het redden en beschermen van mensen centraal wordt gesteld.” Is dat gebeurd? Nee.

lees verder op de website van Joke Kaviaar

Laffe typetjes, die schrijftafelmoordenaars

Bart-PietersDT&VIk val maar even met de deur in huis. Meewerken aan deportaties is een laffe misdaad. Beetje rode verf erbij om de zaak te verhelderen. Zo kan een ieder zien wie die ambtenaren zijn die vanuit de zwaar beveilligde burelen van de IND en de Dienst Terreur en Verrek, en van het ministerie van Onveiligheid en Klassejustitie zelf, tekenen voor het afwijzen van asielverzoeken en voor het opsluiten en deporteren van ‘uitgeprocedeerde asielzoekers’ en ‘illegalen’. lees verder op de website van Joke Kaviaar

‘humanere’ vreemdelingendetentie? NOT

Van het Meldpunt Vreemdelingendetentie: Artikel ‘Humanere vreemdelingendetentie?’

Rob Molenkamp, medewerker bij het Wetenschappelijk Bureau van de SP, heeft in november en december aan een artikel gewerkt over vreemdelingenbewaring.
Hij heeft in eerste instantie Sharon Gesthuizen (Tweede Kamerlid voor de SP), Eduard Nazarski (directeur Amnesty Nederland) en Erik Strandstra (projectuitvoerder Meldpunt Vreemdelingendetentie) geïnterviewd.
Zij mochten alle drie een vraag bedenken, die Rob tijdens het interview dat hij later met staatssecretaris Teeven had naar voren zou brengen.
Uiteindelijk kwam hier een artikel uit dat in december in Spanning, een uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP, is verschenen. In het artikel zal u onder andere lezen over het beheersregime dat Teeven wil invoeren en het visiteren van kinderen.

Lees hier het artikel

Gezocht: staatsterrorist

staatsterrorist[Overgenomen van Indymedia.nl]

Hoofdverdachte Fred T. gezocht voor opsluiting en deportatie.

Al jaren wordt de papierloze gemeenschap in Nederland geteisterd door staatsterreur, in de vorm van vervolging, opsluiting en deportatie. Het is hoog tijd dat de daders opgespoord worden.

Hoofdverdachte Fred T. kan gezien worden als een van de kopstukken van een illustere criminele bende, die zichzelf ‘de Staat der Nederlanden’ heeft gedoopt. Meneer wordt verdacht van de opsluiting en deportatie van zeker duizenden papierloze migranten. Hij houdt zich vooral schuil achter fascistoïde beleidsregels en mooi klinkende prietpraat, maar soms treedt hij in de openbaarheid.

Bij deze wordt een stencil met afbeelding van de gezochte staatsterrorist verspreid, in de hoop op spoedige opsporing.
Help bij het opsporen van hoofdverdachte Fred T.! Je redt er levens mee!

Het asielbeleid stinkt en de Balie ook

w710.71800Gisteravond 13 november, tijdens het debat met Teeven maar zonder advocaat Pieter Bogaers, demonstreerden buiten debatcentrum De Balie in Amsterdam vluchtelingen van Wij Zijn Hier. Teeven ging door de achterdeur naar binnen. Daar lijkt ook iets te zijn gebeurd. Dit bericht staat vandaag op Indymedia:

Het asielbeleid in Nederland stinkt. Nou stinkt ieder politiek beleid, maar het ‘vreemdelingenbeleid’ in Nederland verspreidt zo’n stank dat het om te kotsen is. Het stinkt naar onmenselijkheid, politieke arrogantie en naar apartheid. Met Fred Teeven, als dictator en mensenrechtenschender voorop. Het zal dus wel een paar dagen en heel wat schoonmaakuren duren, voordat de stank is weggetrokken uit de Balie in Amsterdam, waar de staatssecretaris woensdag 13 November was uitgenodigt voor een debat.

Dat geef niet, want aan de Balie hing al een vies luchtje. De programmamakers van de Balie gingen op hun knieen toen Teeven zei dat hij niet met advocaat Bogaers wilde praten. Bogaers mocht niet meer komen van de Balie.
Het mannetje van de radio heeft nog geprobeerd om iets aan de stank te doen. Met boterzuur. Dat hielp niet.

Wie is er bang voor Fred Teeven?

teevenbalieschandpaal450pxFred de vluchtelingenjager Teeven zal in de kleuterklas en de basisschool een bullebak eersteklas zijn geweest. Zo’n rotjoch dat steeds andere kinderen stiekem het bloed onder de nagels vandaan haalt, en daarna in zijn vuistje lacht als de juf of meester het slachtoffer in de hoek zet, omdat die uit reflex een klap teruggaf. Fred Teeven is in al die jaren niets veranderd.

“Wie uitdeelt, moet eerst leren incasseren.” zegt hij in een interview dat ik heb weten op te duikelen. Het artikel uit het Haarlems Dagblad van 23 maart 2013 heet “De Aaibare kant van Fred Teeven” en is getuige de titel een lafhartige poging om het imago van de bullebak op te poetsen tot dat van een sportieveling die van rugby houdt omdat dit “gecontroleerd geweld” is. Ja, dat zal best, dat ‘onze’ staatssecretaris van veiligheid en justitie houdt van gecontroleerd geweld. Waarom zou je anders met je law&order ministerie mensen zonder papieren over de kling jagen? Hoeveel meer controle over geweld wil je hebben? lees verder op de website van Joke Kaviaar