Tag Archives: Guinee

President Alpha Conde verbiedt gedwongen terugkomst Guinezen vanuit Benelux

De gehele woensdag hebben meerdere leden van de bezoekgroep van Occupy en van de werkgroep Deportatieverzet veel werk verricht. Er zijn een aantal contacten geweest met opgesloten vluchtelingen in het detentiecentrum Rotterdam, er is contact geweest met de advocaat van Diallo, er is gebeld naar de ambassade van Guinee. Er is gemaild naar de regievoerder van D,T en V. Er zijn mails gestuurd naar een aantal Kamerleden.

Er is ook contact gezocht met de vorig jaar zomer uitgezette Bah thans woonachtig in Guinee. In een intensief contact met Bah is er meer informatie over de politieke situatie in Guinee duidelijk geworden. Bah heeft contact gezocht met het radiostation Espacé fm Guinee, hetzelfde radiostation dat tijdens de vorige uitzettingspoging van Diallo ervoor gezorgd heeft dat Diallo niet terug kon komen naar Guinee, door luid en duidelijk te verkondigen dat de huidige president Alpha Conde (foto boven) niemand vanuit Nederland of Belgie terug wenst te nemen en dat de afgegeven Laissez Passers ongeldig zijn want niet ondertekend door de daartoe bevoegde authoriteiten van Guinee. Daardoor was iedereen in Guinee hiervan op de hoogte en was de poging tot uitzetting van Diallo mislukt. Het is dus inmiddels, sinds twee weken, ook een feit dat president Aplha Conde het officiele besluit heeft genomen geen mensen via Belgie en Nederland terug te nemen. Dit kan in gang gezet zijn n.a.v. de vorig jaar op slinkse wijze uit Nederland gesmokkelde Bah zélf. Echter wat het tij heeft doen keren lijkt dat twee weken geleden een Belgische delegatie van de Belgische immigratiedienst in Conakry uitsluitsel vroeg over een redelijk grote groep Guinezen in Belgie en of zij uitgezet konden worden. Zij vroegen toen aan de president om deze mensen terug te nemen. Dat heeft de president geweigerd. Het radiostation Espacé fm Guinee heeft daarop besloten te verkondigen dat er geen toestemming wordt gegeven voor uitzetting. Wat tot gevolg had dat vele opgesloten vluchtelingen uit Guinee in Belgie werden vrijgelaten. lees verder op de website van Occupy Rotterdam

Niet erkende delegatie Guinee was op bezoek in detentiecentrum Rotterdam

Diallo?Woensdagmorgen 5 maart 2014 is er een, naar allerwaarschijnlijkheid niet erkende-, delegatie bestaande uit twee mannen en één vrouw uit Guinee, in allerijl op bezoek geweest bij meerdere vluchtelingen uit Guinee in het detentiecentrum Rotterdam. Inbrahim Diogo Bah vertrouwde deze delegatie niet en heeft vervolgens onmiddelijk contact opgenomen met de ambassade van Guinee in Bruxelles. De ambassade van Guinee in Bruxelles wist van geen delegatie af volgens Ibrahim en zei vertelden erbij dat iedere delegatie die naar het detentiecentrum gaat eerst langs de ambassade in Bruxelles behoort te gaan. Vervolgens heeft Ibrahim onmiddelijk de hulplijn van Occupy gebeld. Occupy vroeg hem nog of hij iets moest doen voor deze delegatie en of hij namen wist van deze mensen. Hij vertelde Occupy dat hij die mensen wel naar hun namen had gevraagd maar dat zij zich niet hebben voorgesteld en dat zij niet wilden zeggen hoe zij heten.
lees verder op de website van Occupy Rotterdam

Koné ondanks zwaar protest gedeporteerd

Er is geen nieuws van Koné. Dat is in dit geval slecht nieuws – het betekent dat hij hoogstwaarschijnlijk vandaag naar Guinée is gedeporteerd. Dit ondanks de vele protesten op lokaal, landelijk, politiek en activistisch niveau. Het was er Teeven kennelijk veel aan gelegen om Koné, opgepakt tijdens een razzia in de noodopvang in Utrecht, uit te laten zetten.
Continue reading Koné ondanks zwaar protest gedeporteerd

Diallo niet uitgezet – wel in isoleer

Vandaag is er via de contactpersoon contact geweest met M.A. Diallo, die gisteren naar Guinée zou worden gedeporteerd. De deportatie blijkt gelukkig niet te zijn doorgegaan. Over de reden is totaal geen duidelijkheid – hij is zelfs niet naar Schiphol gebracht.

Wat de precieze reden ook geweest mag zijn, we danken iedereen die op wat voor manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het protest tegen de uitzetting: of het nu een mail naar de ambassade of de regievoerder vertrek (mw Dorst) is geweest, het delen van het nieuws op facebook of andere media, acties op Schiphol of elders… iets heeft kennelijk de doorslag gegeven en dat is goed.

De strijd zal onverminderd doorgaan tot de grenzen open zijn!

 

De mond gesnoerd

De prijs die Diallo intussen zelf betaalt is hoog, heel hoog. Gisteren kreeg hij een beschikking waarin staat dat het semi-isoleerregime tot april zal voortduren. In dit regime wordt Diallo meer tijd dan andere vluchtelingen in DC Rotterdam opgesloten in zijn cel en staat hij tijdens de drie of vier uur dat hij de afdeling op mag onder permanente bewaking. Hij is hierdoor niet alleen afgesloten van contact met andere vluchtelingen, maar ook extreem beperkt in zijn contact met de buitenwereld.

Diallo zit nu al sinds 21 januari – bijna een maand – in een semi-isoleerregime en zal er dus, als het aan de psychiater van detentiecentrum Rotterdam ligt, nog meer dan een maand doorbrengen. Dat is krankzinnig. Het opsluiten van mensen met zware depressie en zelfmoordneigingen in isoleercellen ligt in de vakliteratuur van de GGZ al zwaar onder vuur, gezien de enorme negatieve effecten die het heeft. In psychiatrische instellingen ligt de gemiddelde duur van separatie, zoals plaatsing in een isoleercel ook wel heet, op 63 uur. Diallo heeft er inmiddels al meer dan 500 uur op zitten.

 

Het laat eens te meer zien waar het in detentie om gaat. Isoleercellen worden niet ingezet als ‘uiterst middel’ als iemand een gevaar is voor zichzelf. Isoleercellen worden ingezet als strafmaatregel, als intimidatie, als middel om iemand te slopen.

 

Dossier ‘kwijt’

Inmiddels is gebleken dat na de deportatiepoging in januari niet alleen Diallo’s persoonlijke spullen zoals kleding ‘verdwenen’. Ook zijn dossier, met daarin documenten, beschikkingen en dergelijke, is spoorloos. De directie van het detentiecentrum doet alsof het van niets weet, maar frustreert hiermee wel de juridische bijstand waar Diallo – net als ieder ander mens – recht op heeft.

 

Het spoorloos verdwijnen van Diallo’s dossier is zeker geen incident dat op zichzelf staat; in drie maanden tekende de werkgroep Deportatieverzet vier cases op waarin documenten die onder de hoede waren van de autoriteiten ook ‘verdwenen’ en publiceerde deze in het rapport ‘Streng maar rechtvaardig… en dan nu de feiten’.

 

Nederlandse staat dreigt met deportatie vluchteling blind te maken

Niet alleen de vluchteling Diallo dreigt morgen naar Guinee te worden uitgezet. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV) is ook van plan om aanstaande woensdag de ernstig zieke vluchteling Koné in dat land te dumpen, in het volle besef dat hij door gebrek aan medicijnen het levensgrote risico loopt om volledig blind te worden.

Koné heeft nog twee verblijfsprocedures lopen, een op medische gronden en een wegens verblijf bij zijn driejarige zoontje. Toch probeert de DTV voor de vierde keer om hem te deporteren naar Guinee. De derde keer mislukte, omdat de rechtbank net op tijd besliste dat hij zijn verblijfsaanvraag in Nederland mocht afwachten. Maar de IND vroeg daarop met succes aan dezelfde rechter of men hem alsnog mocht uitzetten. De rechtbank ging in zijn uitspraak voorbij aan een medisch rapport over Koné van Amnesty International en een pedagogisch rapport van de Groningse universiteit. De rechter beoordeelde de zaak niet inhoudelijk en gaf daarmee aan uitzetting belangrijker te vinden dan mensenrechten.

Lees verder op de website van Doorbraak.

Diallo; het geweld van de Dienst Terugkeer en Vertrek

diallo1Mamadou Diallo, vluchteling uit Guinée-Conakry, is nog maar 21 jaar. Maar hij heeft al meer verschrikkingen achter de rug dan menig volwassene. Op dinsdag 18 februari zal de Dienst Terugkeer en Vertrek hem voor de derde keer proberen te deporteren naar Guinée.

De werkgroep Deportatieverzet zet in op harde acties.

In het afgelopen jaar heeft de DT&V op allerlei manieren geprobeerd om Diallo, op de vlucht geslagen voor het geweld in Guinée, kapot te maken en te deporteren.

Lees verder op de website van Werkgroep Deportatieverzet.

30 januari: opnieuw deportatie naar Guinée

Protesteer tegen de geplande deportatie naar Guinée bij KLM, Air France, DT&V, Teeven en de Guinese ambassade!! Meer gegevens  onderaan de post.

Nog geen vier dagen nadat een rechter de deportatie van een Guinese vluchteling verbood, wil de Dienst Terugkeer en Vertrek nu wéér een vluchteling naar Conakry deporteren. Morgen om 06:45u vertrekt het KLM-vliegtuig vanaf Schiphol.

Hij zit nu al bijna een jaar in detentiecentrum Rotterdam en heeft daar zijn twintigste verjaardag ‘gevierd’. Maar nu moet hij volgens de DT&V terug. Een eerste deportatiepoging werd door de DT&V op de dag zelf gecanceled om onduidelijke reden. Bij de tweede poging probeerde hij zelfmoord te plegen. Nu kreeg hij voor de derde keer een vliegtuigticket.

 

Ook voor dit ‘Bijzondere Vertrek’, zoals de DT&V een deportatie noemt, wordt gebruik gemaakt van een LP van dubieuze oorsprong. De advocaat van de vluchteling diende een bezwaar in tegen de uitzetting en het gebruik van irreglementaire reispapieren (de Guinese ambassade blijft immers bij hoog en bij laag volhouden dat het geen reispapieren afgeeft voor gedwongen uitzettingen) en is nog in afwachting van de uitspraak van de rechter. De Commissie Integraal Toezicht Terugkeer is, gealarmeerd door de ophef die ontstaan is over het gebruik van dubieuze Laissez-Passers, met een onderzoek gestart. Maar dat alles wacht de DT&V liever niet af: de deportatie staat gepland voor morgen.

Ook nu roept de werkgroep Deportatieverzet iedereen op om te protesteren tegen deze deportatie en uitzettingen in het algemeen. Laat je niet in slaap sussen door teruggekaatste balletjes van mensen die de verantwoordelijkheid bij anderen leggen. De procesprotocollen van de DT&V en de vluchtprotocollen van de luchtvaartmaatschappijen zijn duidelijk: iedere beslissing hierin is stééds een persoonlijke beslissing. De regievoerder Vertrek, de marechaussee die hem morgen vast zal willen zetten in een body-cuff, de ‘arts’ die een fit-to-fly verklaring afgeeft, de stewardess die hem succes wenst, de piloot die besluit om de vlucht door te laten gaan ondanks het feit dat iemands leven daarmee op het spel wordt gezet, de staatssecretaris die schijt heeft aan de Rechten van de Mens en het Vluchtelingenverdrag: ieder van hen kan persoonlijk ter verantwoording worden geroepen voor de keuzes die ze maken.

Dit zijn een paar actiemiddelen:

  • op de facebookpagina van KLM, de deporterende luchtvaartmaatschappij;
  • via twitter bij @KLM;
  • door KLM plat te bellen: 020-5459780;
  • door Air France (de tweede deporterende luchtvaartmaatschappij) te bellen (020 – 545 97 80), te mailen () of bij ze op bezoek te gaan (Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen);
  • door je klacht, opmerking, puntige analyse, tirade, preek en/of scheldkannonade over het asielbeleid middels een reactieformulier op te sturen naar de staatssecretaris;
  • door de afdeling ‘Laisser-Passer’ (070 779 54 69, mail dtvafdelinglp@dtv.minvenj.nl) of de afdeling Boekingen (0880 77 74 70, mail boekingen@dtv.minvenj.nl) of de afdeling Bijzonder Vertrek (mail bijzondervertrek@dtv.minvenj.nl) van de DT&V lastig te vallen;
  • door de DT&V een bezoekje te brengen: Schedeldoekshaven 131 2511 EM Den Haag;
  • door te protesteren bij de Guinese ambassade in Brussel: mail ambaguinee.bruxelles@yahoo.fr, tel 00-32-2-7710126;
  • door je ongezouten mening te publiceren op Indymedia.nl en te mailen naar lokale en nationale kranten;
  • door autonome acties op te zetten op Schiphol.

Vluchtnummer KL 1223, vertrek om 06:45u naar Paris Charles de Gaulle, daarna waarschijnlijk AF 724 (Air France), vertrek om 11:00u naar Conakry, met tussenstop in Mauretanië.

 

LAAT JE HOREN EN ZIEN! SABOTEER DE DEPORTATIEMACHINE!