Tag Archives: Guinee

3e poging uitzetting zieke man naar Guinee met mogelijk vals reisdocument

Protesteer tegen de voorgenomen deportatie!  Actiemiddelen onderaan de post.

Aanstaande dinsdag, 28 januari om 08:00u, staat er een deportatie gepland van een zieke man naar Guinee. Dit is de derde keer dat de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) een vlucht voor dezelfde man heeft geboekt. De DT&V wil bij de uitzetting gebruik maken van een reisdocument, dat mogelijk niet door officiële instanties is uitgegeven . Daarnaast is deze deportatie in strijd met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en zal er op korte termijn een medische noodsituatie ontstaan als de vluchteling wordt teruggestuurd. Continue reading 3e poging uitzetting zieke man naar Guinee met mogelijk vals reisdocument

Staatssecretaris Teeven wil hongerstakers overbrengen naar een mindere, maar duurdere kliniek

PERSBERICHT STELLING ADVOCATUUR
Stationsstraat 21-C – 2405 BL Alphen aan den Rijn

teeven-schaamt-nietStaatssecretaris Teeven heeft aan de advocaat van de twee hongerstakende vluchtelingen die op 1 augustus jongstleden werden uitgezet naar Conakry te Guinee, laten weten dat hij de behandeling van de hongerstakers in de Clinique Ambroise Paré wil afbreken en hen wil laten overbrengen naar de Clinique Pasteur. Dit hoewel de laatstgenoemde kliniek wat betreft het voorzieningenniveau niet kan tippen aan dat van de Clinique Ambroise Paré. De specialismen die met het oog op de gezondheidstoestand van de uitgezette hongerstakers noodzakelijk zijn, zijn wel aanwezig in de Clinique Ambroise Paré, maar niet in de Clinique Pasteur. Maar de geneeskundige verzorging van de hongerstakers in de Clinique Pasteur is wel aanzienlijk duurder dan die in Clinique Ambroise Paré. Dit blijkt uit de rekeningen die de staatssecretaris inmiddels heeft betaald. Continue reading Staatssecretaris Teeven wil hongerstakers overbrengen naar een mindere, maar duurdere kliniek

Goed nieuws!

Vandaag is een mooie dag: er kwam veel goed nieuws binnen. M.J., die gisteren naar Guinea werd gevlogen, is aan de luchthaven van Conakry geweigerd. Precies wat M.J. al die tijd al zei: hij komt niet uit Guinea en dat kon de Guinese luchthavenpolitie ook wel zien. M. werd dus teruggestuurd naar Nederland. We hebben nog geen contact met hem zelf gehad, maar meer nieuws volgt.

Lees verder op de website van Werkgroep Deportatieverzet.

Het zal de DT&V een rotzorg zijn

M.J. komt uit Gambia. Maar dat maakt de Dienst Terugkeer en Vertrek niets uit: als er maar gedeporteerd kan worden. Op 23 juli riskeert M.J. een deportatie naar Guinea. Met – zoals steeds de laatste tijd – een dubieus laissez-passer.

Wat maakt dat deportaties naar Guinea zo ‘soepel’ gaan? De deal tussen de Guinese autoriteiten en de Nederlandse overheid. Het accepteren van uitgezette vluchtelingen, of ze nou uit Guinea komen of niet, levert de Guinese staat aardig wat geld op. lees verder bij deportatieverzet

Meneer Bah: terug in Nederland!

De poging van de Dienst Terugkeer en Verzet om meneer Bah met vervalste papieren uit te zetten naar Guinee, is mislukt. Meneer Bah is weer terug in Nederland en staat nu weer onder medische begeleiding, in het Justitieel Medisch Centrum.

Meneer Bah werd door de marechaussee geboeid in het vliegtuig gezet. Op beide vluchten (Schiphol – Parijs en Parijs – Conakry) heeft hij voor het vertrek van het vliegtuig verzet door naar de passagiers te roepen en hun de situatie duidelijk te maken. De marechaussee reageerde met grof geweld: hij werd geslagen, onder de stoel gedrukt en tot zwijgen gebracht. Op de luchthaven in Parijs riep de Nederlandse marechaussee de hulp in van hun Franse collega’s, maar toen meneer Bah uitlegde dat hij met valse papieren werd uitgezet, weigerde de Franse marechaussee om medewerking te verlenen.

Lees verder op de website van Werkgroep Deportatieverzet.

Huidige uitzettingspraktijk in Nederland

Voor Guinee zijn er – naar wij hebben vernomen – in één week 20 laissez-passers afgegeven. Dat is zeer bijzonder, gezien de gangbare praktijk sinds de afgelopen jaren dat er per jaar slechts 1 tot 4 laissez-passers worden afgegeven.

Wie liegt er nou: Staatsscretaris Teeven of de Ambassadeur van Guinee!

GUINEENEWS.ORG een Guinese krant die dit artikel heeft gepubliceerd op 1 juni 2013. De feiten spreken voor zich.

Le monde – Immigration : encore des sans-papier vivant aux Pays-bas sur le point d’être expulsés

Dit zijn de belangrijkste punten uit het artikel, de rest volgt nog.

De Ambassadeur van Guinee ontkent ten stelligste dat een laisser-passer door de consul zou zijn ondertekend. Dat kan ook niet want er is geen consul op dit moment. De vorige consul is naar Conakry teruggeroepen sinds enige tijd.

De ambassadeur zegt een goede relatie te hebben met de Guinese gemeenschap in de Benelux .Hij weet NIETS over een op handen zijnde terugkeer naar Guinee door een papierloze vanaf Schiphol of Rotterdam. Geen enkel laisser passer is door de ambassade ondertekend.

Lees verder op de website van Prime.

Hongerstaker Issa K. volgende week op uitzettingslijst naar Guinee

Issa K., uitgeprocedeerde asielzoeker uit Guinee, is nu 12 dagen in honger- en dorststaking in het Penitentiair Ziekenhuis Scheveningen. Volgende week dinsdag is er een vlucht voor hem geboekt terug naar Guinee.
Momenteel is een twintigtal mensen aan het hongerstaken tegen hun vreemdelingendetentie. Issa staakt niet alleen tegen zijn uitzetting naar Guinee maar ook tegen vreemdelingendetentie. “Waarom ben ik dan illegaal?”

Video: “Schimmige Guineese Reisdocumenten”

Issa K., afkomstig uit Guinee, kwam op 20 maart 2009 per vliegtuig in Nederland aan. In Guinee was hij als toevallige passant opgepakt tijdens een studentendemonstratie in zijn stad N’zérékoré. Zijn asielaanvraag werd afgewezen op grond van het ontbreken van documenten en ongeloofwaardigheid van zijn vluchtrelaas. Hij werd tijdens detentie in Guinee ernstig mishandeld. Hij heeft tijdens detentie kunnen ontsnappen, maar deze ontsnapping werd ongeloofwaardig geacht. Hij is in juli 2011 uitgeprocedeerd geraakt. Continue reading Hongerstaker Issa K. volgende week op uitzettingslijst naar Guinee