Tag Archives: IND

IND is opnieuw van plan Afghaan met uitzetting in gevaar te brengen

Ticket is door IND al gekocht voor uitzetting op 19 januari van in detentiecentrum Rotterdam tot Christen bekeerde Afghaan.

Wederom heeft een Afghaanse man zich tot Occupy gericht met een verzoek tot hulp om uitzetting te helpen voorkomen.

De 27 jarige Rohullah Jyaqobe zal maandag uitgezet gaan worden omdat de rechter in een uitspraak het beroep op zijn 10 jarig inreisverbod grondig heeft verklaard ondanks dat hij nog geen uitspraak heeft gedaan over de Christelijke identiteit van de man wiens uitzetting naar Afghanistan voor hem een groot gevaar kan worden. Zijn advocaat heeft een spoedvoorziening aangevraagd om meer tijd te krijgen voor het complete onderzoek naar de omstandigheden van Rohullah maar mogelijk zal de IND deze niet afwachten want het ticket voor de uitzetting van de man is al geboekt. Afghanistan is momenteel geen veilig land, reizigers worden afgeraden naar dit land te reizen. Dagelijks is er sprake van aanslagen waarbij doden vallen, het land is een religieus slagveld. lees verder bij Occupy Rotterdam

Verf en leuzen op voordeuren hooggeplaatste Justitiemedewerkers

Afgelopen nacht (3 – 4 oktober) heeft aktiegroep ‘The Visitors’ de huizen van Harke Heida (Klaroenstraat 6, Rijswijk) en Jos Willemsz Geeroms (een woning in Den Haag – adres verwijderd: verkeerd adres! red.) besmeurd met verf en voorzien van leuzen. Geeroms kreeg ook boterzuur door de brievenbus. Zie onderstaande verklaring.

Last night (3 – 4 October) we, ‘The Visitors’, spray painted slogans and threw paint at the homes of Harke Heida (Klaroenstraat 6, Rijswijk), director migration policy at the Department of Security and Justice and Jos Willemsz Geeroms (address removed: wrong address. red.), senior advisor at the Immigration and Naturalisation services (IND) and releasemanager for its IT-system INDiGO. We also delivered a stinking bomb at Geeroms’ home.

We make a clear stance against the racist migration policy of the Dutch state. Civil servants like Heida and Geeroms are directly co-responsible for the daily torture of thousands of people behind prison walls and for the many deportations of people who will meet a sure death in the country they are forced to go to.

Lees verder op Indymedia.

Vier weken immigratie waanzin

Het onverwachte resultaat van het proberen op bezoek te komen voor een periode van 85 dagen bij je vriend : Ruim 3 weken detentie, terugkeer naar waar je vandaan kwam en een inreisverbod voor Europa voor de periode van twee jaar.

Geschiedenis van F. sinds zaterdag 6 september, toen hij arriveerde op Schiphol, Amsterdam.

zaterdag 6 september 2014:

Mijn vriend F. landt op Schiphol, even voor 7 uur ‘s ochtends, en wordt om onduidelijke redenen bij de paspoortcontrole er uit gehaald en meegenomen naar het kantoor van de marechaussee en daar ondervraagd over zijn reden om naar Nederland te komen. F. is een zwarte homoseksuele man met Amerikaanse nationaliteit.Ik ben begin 2013 en begin 2014 bij F. wezen logeren in Sydney, voor telkens een periode van 3 maanden.
F. is enkele jaren geleden op de “signaleringslijst” geplaatst, met als reden “ontrekking aan toezicht”. Dit betekent dat je de Shengen-landen niet in mag. Sinds mei 2012 is hij van deze lijst afgehaald. Sindsdien is hij in najaar 2012 een keer voor 89 dagen op bezoek bij mij geweest, zonder problemen. lees verder op indymedia

Ahmed Issa: zondebok tot het eind

Voormalige schipholbrand-verdachte Ahmed Issa Al-J. krijgt een schadevergoeding van bijna vijftigduizend euro van het Openbaar Ministerie omdat hij anderhalf jaar onrechtmatig vastzat. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag op 25 februari 2014 bepaald. De Libiër had ruim zes en een halve ton schadevergoeding geëist.

Het openbaar ministerie had ondanks de vrijspraak geweigerd Ahmed Issa schadeloos te stellen omdat er volgens hen met het weggooien van een peuk in zijn cel sprake zou zijn van enige vorm van schuld. Dit argument veegde het hof van tafel. Uit onderzoek is gebleken dat er in juridische zin geen opzet of schuld was van de kant van Ahmed Issa.

Lees verder op de website van All Included.

 

Nederlandse staat dreigt met deportatie vluchteling blind te maken

Niet alleen de vluchteling Diallo dreigt morgen naar Guinee te worden uitgezet. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV) is ook van plan om aanstaande woensdag de ernstig zieke vluchteling Koné in dat land te dumpen, in het volle besef dat hij door gebrek aan medicijnen het levensgrote risico loopt om volledig blind te worden.

Koné heeft nog twee verblijfsprocedures lopen, een op medische gronden en een wegens verblijf bij zijn driejarige zoontje. Toch probeert de DTV voor de vierde keer om hem te deporteren naar Guinee. De derde keer mislukte, omdat de rechtbank net op tijd besliste dat hij zijn verblijfsaanvraag in Nederland mocht afwachten. Maar de IND vroeg daarop met succes aan dezelfde rechter of men hem alsnog mocht uitzetten. De rechtbank ging in zijn uitspraak voorbij aan een medisch rapport over Koné van Amnesty International en een pedagogisch rapport van de Groningse universiteit. De rechter beoordeelde de zaak niet inhoudelijk en gaf daarmee aan uitzetting belangrijker te vinden dan mensenrechten.

Lees verder op de website van Doorbraak.

Humanere vreemdelingendetentie?

[Reactie van ‘Werkgroep De Analisten’ op het artikel ‘Humanere Vreemdelingendetentie‘ in Spanning van december 2013]

Na de zelfmoord van Aleksandr Dolmatov heeft zowaar een verbetering in detentie plaatsgevonden: het touwtje waarmee Dolmatov zich heeft verhangen is uit de waszakken gehaald. Verder is het onrechtmatig detineren zoals bij Dolmatov het geval was, nog gewoon aan de orde van de dag en worden nog steeds asielzoekers gedeporteerd voordat hun procedure is afgelopen, of trucjes uitgehaald door DT&V zoals het vluchtnummer niet doorgeven aan de advocaat en asielzoeker zodat een VOVO niet meer tijdig kan worden opgestart. Of een smoes verzonnen om verlenging van detentie te legitimeren voor de rechter. Dagelijkse praktijken van DT&V. Maar ach, dat staat niet in de vreemdelingenwet…

Nu komt Teeven met een wetsvoorstel voor “Humanere vreemdelingendetentie”. Het misbruik van de termen ‘humaan’ en ‘menselijk’ in verband met zijn asielbeleid is inmiddels grotesk te noemen. Ook weten we dat rapporten van Amnesty, UNHCR, HRW en ombudsman met scherpe kritiek op het asielbeleid al zo’n 15 jaar rechtstreeks de prullenbak in verdwijnen. De kamer lijkt inmiddels gedepriveerd en niet in staat tegen de criminaliseringspropaganda van Teeven, waar hij in dit stuk ook weer grif gebruik van maakt, in te gaan.

Continue reading Humanere vreemdelingendetentie?

DOWN DOWN IND !

Vluchtelingen van WE ARE HERE demonstreerden donderdag 31 oktober in am*dam voor hun rechten

Vanuit het bezette vluchtelingenkantoor aan de weteringschans liep de groep aktivisten naar het kantoor van de IND (immigratie- en naturalisatiedienst) aan de Stadhouderskade om te protesteren tegen het falende asielbeleid van de overheid.. DOWN DOWN IND !

DOWN DOWN IND refugee protest amsterdam from AИTIORDE on Vimeo.

De vluchtelingen van We Are Here leven sinds september vorig jaar als nomaden in amsterdam.. aktievoerend trekken ze van onderkomen naar onderkomen om te strijden voor hun mensenrechten maar de overheid is immuun.. liever mensen laten kreperen dan humane opvang bieden.. de houding van de IND was vandaag typerend.. Ingang op slot, beveiliging voor de deur en geen aandacht geven aan de noodkreet van de vluchtelingen.
downdownind

Vijfhonderd vluchtelingen… mogen we even applaus?

applausrutteteeven-tekstBeste mensen, u kunt allemaal gerust gaan slapen. De BV Neederland heeft vijfhonderd vluchtelingen gered die anders ten dode opgeschreven zouden zijn. De BV Neederland strooit graag met cijfertjes om aan te tonen dat we het zo goed doen allemaal, dus ik heb even uitgerekend hoeveel er dat op jaarbasis zijn over 2013, en schrik niet: dat zijn 1.3698630137 vluchtelingen per dag! Veel hè?!

Serieus waar! Bijna anderhalf mens per dag wordt uit een situatie van bedreiging en angst gehaald bij gratie van de loterij van onze Man in Charge Fred Teeven en zijn IND Chief of Staff Rob van Lint. Mogen we even applaus? lees verder op de website van Joke Kaviaar