Tag Archives: kapitalisme

Kabinet wil meer migranten, maar dan wel rijk en hoogopgeleid

Een recente EU-top over arbeidsmigratie vormde voor minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken aanleiding om alarm te slaan over de komst van laagopgeleide Oost-Europeanen naar Nederland. Hij wil juist meer hoopopgeleide migranten aantrekken. Werk voor laagopgeleiden kan volgens hem beter worden gedaan door de “eigen” arbeiders. Migratiebeheersing houdt dus niet alleen in dat veel vluchtelingen en migranten worden tegengehouden en uitgesloten, maar betekent ook dat sommigen juist volop welkom worden geheten. Dat hangt samen met de stand van de economie en de eisen die bazen aan hun personeel stellen.

Migratie is altijd verbonden geweest met het kapitalisme en zelfs met de hele geschiedenis van de mensheid. Overal ter wereld trekken mensen van het platteland naar de stad, van arme streken naar rijke gebieden. Ze zoeken welvaart, geluk, avontuur en vrijheid. Beleidsmakers worstelen ermee hoe ze die overlevingsstrijd van migranten het beste kunnen beteugelen. Daarom komen ze voortdurend met allerlei maatregelen voor migratiebeheersing.

Lees verder op de website van Doorbraak.

De positie van “asielzoekers” en hun strijd in de structuur van moderne samenlevingen

AsylumseekerDe afgelopen elf maanden, tot februari 2013, hebben we door heel Duitsland een sterke protestgolf van vluchtelingen gezien. Deze protesten duren nog steeds voort en hebben aanzienlijke resultaten geboekt. De beweging heeft een nieuwe manier van organiseren benut, namelijk een van onderop, iets dat nauwelijks een precedent kent in de sociaal-politieke sfeer van Duitsland van de afgelopen twee, drie decennia en voorbij de muren reikt die vluchtelingen en de samenleving van elkaar scheiden. Dat had daarmee een grote impact op het publiek en op activistische groepen. De nieuwe golf van vluchtelingenprotesten wordt geconfronteerd met een groot aantal uitdagingen, heeft ondanks haar belangrijke overwinningen een aantal fouten gemaakt en is in sommige gevallen van haar doel afgeweken. Door een kritische blik op de ingeslagen weg kan de beweging voorbij zijn huidige beperkingen treden en een effectievere en prominentere rol spelen in de politieke arena van Duitsland. Door kwalitatieve en kwantitatieve groei kan de beweging voorbij Duitsland reiken en protestbewegingen in andere landen stimuleren, een proces dat protestacties in Nederland en Oostenrijk al heeft weten te inspireren.

Lees verder op de website van Doorbraak.