Tag Archives: Koekamp

Onuitgesproken laatste woord: Steeds weer wordt de waarheid geweld aan gedaan. Letterlijk.

Onuitgesproken laatste woord: Onderstaande tekst schreef ik als laatste woord voor een rechtszaak die dinsdag 12 juli 2016 plaatsvond. De beschuldiging luidt overtreding van de ‘Wet Openbare Manifestaties’ tijdens de ontruiming van vluchtelingenactiekamp Recht op Bestaan in Den Haag op 13 december 2012.

in-memoriam-spandoek

In een eerdere zitting was de rechter door alle gedaagden gewraakt. Dat was ook nu weer nodig omdat de rechter mensen in de rede viel, documenten van een zichzelf verdedigende activist niet wilde aannemen, en tenslotte niet naar het laatste woord wilde luisteren van een medestandster. De rechter wilde niet dat het over het asielbeleid zou gaan, zei hij. Het laatste woord mocht alleen een persoonlijk betoog zijn.
We zagen ons daardoor genoodzaakt allen tot wraking over te gaan, omdat ook de daaropvolgende laatste woorden op dezelfde onwil de waarheid aan te horen zouden stuiten… wordt vervolgd…

Steeds weer wordt de waarheid geweld aan gedaan. Letterlijk.

Als ik terugdenk aan het vluchtelingenactietentenkamp Recht op Bestaan op Koekamp in najaar-winter 2012, dan denk ik aan de open tenten waar de wind doorheen waaide en waar het kon binnenregenen. Dan denk ik aan de sneeuw en aan de kou.
Als ik terugdenk aan het vluchtelingenactietentenkamp Recht op Bestaan dan denk ik aan gesprekken met vluchtelingen die we opnamen, om zo hun verhalen te documenteren en publiceren. Dan denk ik aan die terughoudendheid hun persoonlijke verhaal te vertellen. En aan mijn terughoudendheid om door te vragen. Want ik ben de IND niet.
lees verder op de website van Joke Kaviaar

Sympathisanten vluchtelingen wraken rechter

1008289_619753431382090_2000068046_o

Vandaag diende de rechtszaak tegen de sympathisanten die gearresteerd werden tijdens de ontruiming op 13 december 2012 van het vluchtelingenkamp op de Koekamp in Den Haag. De rechtszaak werd stilgelegd omdat de sympathisanten de rechter wraakten vanwege vooringenomenheid.

De sympathisanten van de vluchtelingen vinden dat burgemeester Van Aartsen de waarheid verdraaide om tot een ontruiming van het kampement op de Koekamp te kunnen over gaan.

Lees verder op de website van Recht op Bestaan.

Rechtszaak tegen sympathisanten vluchtelingen Den Haag

2-ontruiming-koekamp-anp1-150x150Woensdag 12 juni 2013, 10:00 uur
Rechtbank Den Haag, Prins Clauslaan 60, Den Haag

Op woensdag 12 juni aanstaande zullen 12 sympathisanten van uitgeprocedeerde vluchtelingen zich voor de kantonrechter te Den Haag moeten verantwoorden voor hun actie op 13 december 2012. Op die dag werd het demonstratieve vluchtelingenkamp op de Koekamp in Den Haag door de politie ontruimd, in opdracht van burgemeester Van Aartsen. De sympathisanten protesteerden toen daartegen, tezamen met een deel van de uitgeprocedeerde vluchtelingen die op de Koekamp bivakkeerden. Zij werden gearresteerd op grond van overtreding van de Wet openbare manifestaties.

Lees verder op de website van Recht op Bestaan.

Nieuwsflash: NVJ klaagt over censuur bij ontruiming Den Haag – Koekamp

“Politie schermt moedwillig ontruiming Koekamp af

Bij de ontruiming van het tentenkamp op Koekamp in Den Haag worden journalisten belemmerd bij de uitoefening van hun vak. De politie schermt moedwillig de ontruiming af voor het oog van de aanwezige pers. Deze gang van zaken lijkt sterk op eerdere incidenten in Ter Apel. De betrokken journalisten en de NVJ vinden dat dit gedrag van de politie in strijd is met de vrijheid van nieuwsgaring en hebben een klacht ingediend. Er is geen grond om de pers zo ver weg te houden van de ontruiming, die in een openbaar toegankelijk park plaatsheeft.”

Wij spraken er al kort over, maar nu begint de NVJ haar mond ook te roeren.

De vluchtelingen maken met hun kampen een statement naar de hele samenleving

De Haagse burgemeester Jozias Johannes van Aartsen (VVD) heeft donderdag 13 december het tentenkamp laten ontruimen. De burgemeester verwijst de dakloze vluchtelingen naar het rijk. Daar moeten zij de oplossing halen, maar niet in zijn gemeente. De ontruiming is maar één moment in de strijd en de strijd houdt niet op na het smerige, politieke spel van de burgemeester. Tientallen vluchtelingen die op het voormalige tentenkamp verbleven, hebben opvang gekregen bij sympathisanten. Onder het motto “wij willen onderdak en verblijfsrecht!” voeren zij hun dagelijkse strijd én gaan zij verder met demonstreren tegen het inhumane vreemdelingenbeleid.

Lees verder op de site van AFA Den Haag