Tag Archives: opvang

Op weg naar een dictatuur, of…

De hetze tegen vluchtelingen neem elke dag groteskere vormen aan. Politieke stemmingmakerij en mediahetze gaan hand in hand met gewelddadig ‘verzet’ tegen de komst van opvang. ‘Verzet’ waarvan Wilders zich tot nu toe niet van wilde distantieren. ‘Jullie kunnen allemaal het ram-bam krijgen!’ riep hij.

machineXV_entering_eurocity_kleinPVV kamerlid Fritsma werd afgelopen week gedwongen om alsnog, met veel pijn en moeite afstand te nemen van de agressie in Heesch. Dat betekent echter allerminst een ommekeer in de niet aflatende stroom van haatzaaierij, intimidatie en geweld. Het betekent slechts dat de PVV de komende verkiezingen als winnaar uit de bus wil komen. Wilders wil de regie over het zelf uitgeroepen ‘verzet’ daarom in eigen hand houden en doet dat door nu te stellen dat vluchtelingenopvang slechts acceptabel is indien die opvang is voorzien van hekken, camera’s en NATO-draad om de vluchtelingen op te sluiten, want ‘ze vormen een bedreiging voor vrouwen’. Wilders gooit het over een andere boeg en werpt zich op als Grote Beschermer van Vrouwen in Nood: hij gaat zelfs smurfenspray uitdelen aan vrouwen. Let wel: Neederlandse witte vrouwen. Niet: Moslima’s. Vrouwenemancipatie kent ook zijn grenzen.

lees verder op de website van Joke Kaviaar

Chantage is geen opvang, maar opvang wel chantage

Stel dat ik tegen je zeg: “Je mag hier wel wonen, maar dan moet je wel bereid zijn om mee te werken om hiervandaan zo snel mogelijk te vertrekken.” Zou je dan ook niet zeggen: “Dat is raar, je biedt me iets aan om het af te kunnen nemen!”?

vastberaden-heldhaftig-barmhartig

Dat is feitelijk wat het Bed Bad en Brood ‘akkoord’ tussen PvdA en VVD inhoudt. De gemeente Amsterdam biedt precies deze vorm van ‘opvang’ aan voor vluchtelingen van wie de asielaanvraag is afgewezen. Vluchtelingen, die zichzelf geen vluchteling mogen noemen omdat de staat hen die status niet heeft verschaft, omdat de staat om te beginnen zich het voorrecht heeft toegeëigend om daarover te kunnen beslissen. Vluchtelingen, die het stempel ‘illegaal’ op zich geplakt hebben gekregen, om vervolgens als paria’s te kunnen worden opgejaagd. Vluchtelingen, die op straat zijn geschopt en rechteloos gemaakt om hen te kunnen afschilderen als overlastgevend, crimineel.
Geen geld, geen dak boven het hoofd, geen eten, geen zorg, elke dag de angst om opgepakt te worden door een ijverige smeris die zijn werk graag goed doet. Het werk van het pakken van ‘illegalen’. Dat kun je gewoon doen terwijl je thuis de liefhebbende echtgeno(o)t(e) en vader of moeder van schoolgaande kinderen uithangt. We zijn hier in Neederland zonder meer redelijk, toch?

Bed, bad en brood: slechts in het voorportaal van de hel

Decennia lang is het een traditie geweest om keiharde maatregelen in het asielbeleid er doorheen te drukken als ‘randvoorwaarde’ bij zogenaamd humane regelingen (zoals het generaal pardon, het kinderpardon en het ‘einde van detentie voor kinderen’). Slim, want dan ging de aandacht vooral uit naar de ‘verbetering’, die dan bij nader inzien altijd een dooie mus bleek te zijn.

Toen de discussie over bed, bad en brood begon, hield ik dan ook mijn hart vast – des te meer omdat álle betrokken partijen van tevoren al duidelijk maakten dat volgens hun het uitzetbeleid dan wel aangescherpt moest worden. Welke bittere pil zou men gaan omhullen met de zoete BBB regeling?

Nu, het akkoord ligt er en kennelijk heeft men gebroken met de traditie: van het zoete omhulsel is geen spoor te bekennen. Continue reading Bed, bad en brood: slechts in het voorportaal van de hel

Ontruiming Vluchtgarage inhumaan, zegt rechter

Persbericht Wij Zijn Hier, 20 februari 2015 – Vanmiddag heeft de voorzieningenrechter te Amsterdam uitspraak gedaan in het kort geding dat vluchtelingen van We Are Here hadden aangespannen tegen de Staat en de Gemeente Amsterdam tegen de ontruiming van de Vluchtgarage in Amsterdam.

De rechter erkent dat het inhumaan is in de winter de uitgeprocedeerde vluchtelingen overdag op straat te laten zwerven. Aangezien de gemeente slechts nachtopvang aanbiedt, hebben de vluchtelingen overdag geen onderdak. De rechter vindt de situatie van de uitgeprocedeerde vluchtelingen uitzichtloos omdat zij geen recht hebben op sociale voorzieningen en “terugkeer naar hun eigen land veelal problematisch is”.

Lees verder op Indymedia.

Burgemeester, houd op met het geven van valse hoop!

Burgemeester en minister, koester geen valse hoop op het verdwijnen van de onuitzetbaren, wacht niet steeds tot de rechter het u oplegt, doe eens, geheel uit uzelf, iets humaans!

Vandaag noemde de rechter het onmenselijk dat burgemeester Van der Laan 125 afgewezen vluchtelingen elke ochtend weer op straat wilde zetten. Ouch!!

Twee jaar terug wilde Amsterdam’s burgervader de afgewezen asielzoekers van Wij Zijn Hier helpen, door de velen die, zo was hem verteld, makkelijk terug konden, uit te zetten, zodat er meer draagvlak zou zijn om de enkelen die niet terug konden, op te vangen.

Na een jaar keihard werken door zijn hoogste ambtenaren, bleek het andersom: slechts enkelen van de ruim 150 vluchtelingen konden terug. Toch hield de burgemeester vast aan het ‘iedereen moet meewerken aan zijn terugkeer en dan zul je zien hoe goed dat gaat.’ In plaats van de onuitzetbaarheid van bijna heel deze groep onder ogen te zien, verweet hij de vluchtelingen dat hun ambassades hun terugkeer verboden, of dat hun landen levensgevaarlijk waren.

Lees verder op Indymedia.

Foto-verslag van de demonstratie van Wij Zijn Hier

7feb04Afgelopen zaterdag vond er in Amsterdam een strijdbare en sfeervolle demonstratie plaats voor menswaardige opvang voor vluchtelingen zonder verblijfsrecht. De actie was georganiseerd door de Wij Zijn Hier-vluchtelingen en werd ondersteund door een groot aantal organisaties, waaronder ook Doorbraak. Een kort verslag met mooie foto’s van Jan Kees Helms.

Lees verder op de website van Doorbraak.

Simon Bontekoning: hoe vluchtelingen tot slaaf kunnen worden gemaakt

Simon Bontekoning, voormalig beleidsadviseur vreemdelingenzaken bij de gemeente Amsterdam, heeft de oplossing voor het probleem van dakloze afgewezen vluchtelingen: dwangarbeid, in ruil voor “basaal onderdak”.

we-are-here-24-7.500pxNog geen moment in de asielprocedure hebben vluchtelingen mógen werken, maar nu móet het wat Bontekoning betreft. Hij noemt het: “een wederdienst”.Het probleem is namelijk dat het er naar lijkt uit te zien dat de Neederlandse staat binnenkort onderdak móet verschaffen aan afgewezen vluchtelingen. Bontekoning schrijft: “In plaats van niets te doen in opvangcentra zouden ze zich moeten verplichten tot het verrichten van werk om bij te dragen aan de kosten die voor hen worden gemaakt. (…) Dat kan hen stimuleren uiteindelijk toch terug te keren. (…) En de ontvangende samenleving ziet dat ze niet alleen de hand ophouden, maar bijdragen aan hun eigen levensonderhoud en werken aan hun toekomst.”

Bontekoning doet het voorkomen alsof vluchtelingen luie parasieten zijn die nooit ook maar iets hebben wíllen doen. Intussen klaagt menig Neederlander dat “al die buitenlanders” ‘onze’ banen inpikken. Het is ook nooit goed. Dat is ook precies waarom er wèl werk is in de vorm van dwangarbeid. Voor elk wat ‘wils’.

lees verder op de website van Joke Kaviaar

Verslag Libië Campagne – Wij Zijn Hier

libie-brandt[Overgenomen van Wij Zijn Hier]

Libië brandt maar Nederland zet vluchtelingen op straat

Een groep Libiërs uit de zelfgeorganiseerde vluchtelingengroep Wij Zijn Hier, wilde
aandacht vragen voor hun situatie. Een deel van hen had een status en is deze
kwijtgeraakt na de verkiezingen in Libië afgelopen zomer. Een ander deel heeft nooit
een status gekregen. Dit terwijl hun land in brand staat en ze niet terug kunnen.
De groep wilde een demonstratie organiseren en ook het publiek informeren over de
situatie. Enkele mensen besloten de groep Libiërs te steunen en een kleine campagne op te zetten samen met hen. Lokien schreef dit verslag van de Libië Campagne.