Tag Archives: politiek

Kabinetsbeleid leidt tot wantoestanden

[Artikel van Petra Schultz (ASKV)]

Het nieuwe beleid van CVZ (College voor Zorgverzekeringen) waarbij apothekers 5 euro per medicijn vragen aan mensen zonder verblijfsvergunning, leidt tot wantoestanden.

Een ernstig zieke man, afkomstig uit Guinee, die behandeld wordt voor HIV en psychische problemen, kreeg van zijn apotheek in Amsterdam te horen dat hij zijn medicatie alleen mee krijgt als hij vijf euro per medicijn betaalt. In totaal kwam het neer op vijftien euro.

Zoals veel uitgeprocedeerde asielzoekers heeft hij geen inkomen en kan hij deze eigen bijdrage niet betalen. Het blijft een raadsel waarom de CVZ denkt dat mensen zonder verblijfsvergunning deze kosten wel zouden kunnen betalen.

De afgelopen week hebben we bijna iedere dag mensen zonder verblijfsvergunning bij het ASKV Steunpunt Vluchtelingen gehad die hun medicatie niet meer kunnen betalen. Veel daarvan hebben psychische klachten die zullen verergeren als ze hun medicatie niet meer krijgen. Dit zal uiteindelijk leiden tot meer crisesopnames in psychische instellingen en ziekenhuizen, meer persoonlijk leed, risico’s voor de persoon zelf en zijn omgeving, en meer kosten. Wie wint hier nu mee?

Lees verder op Joop.nl

Samsom, niet buiten jouw schuld!

[Opinieartikel van Kwinten Keesmaat (Recht op Bestaan) en Lotte Houwing]

Na lang wachten is daar eindelijk de brief van staatssecretaris Fred Teeven over de beloofde verbeteringen in het vreemdelingenbeleid. De PvdA, onder leiding van Diederik Samsom beloofde beterschap op veel punten binnen dit beleid. Samsom zei tijdens een vluchtelingenprotest in Den Haag elke dag opnieuw te strijden voor vluchtelingen die rechteloos op straat staan en het land niet kunnen verlaten, net als hij voor het kinderpardon had gedaan.

Daarnaast heeft Diederik Samsom niet alleen de vluchtelingen verbeteringen beloofd, maar ook zijn eigen achterban. Begin mei rommelde het in zijn partij over het wetsvoorstel om illegaliteit strafbaar te stellen. 99% van zijn leden stemde dan ook op het PvdA ledencongres voor een motie die zich tegen de strafbaarstelling van illegaliteit uitsprak. Om zijn leden toch te overtuigen hield hij half mei een overredingstour door het land. Op deze tour deed hij grote beloftes. Natuurlijk was de strafbaarstelling niet bevorderlijk voor de situatie van vluchtelingen. Maar de verbeteringen in het vreemdelingenbeleid die hij hen in het vooruitzicht stelde zouden alles goed maken. De situatie voor vluchtelingen in Nederland zou er uiteindelijk alleen maar op vooruit gaan. Dat had hij de protesterende vluchtelingen immers beloofd.

Lees verder op Joop.nl

Nederlands asielbeleid wordt humaner/De ondraaglijke inhumaniteit van het beleid

Recentelijk is veel te doen geweest over de via RTL uitgelekte aanpassingen van het asielbeleid door het kabinet , dat zou leiden tot een ‘‘humaner asielbeleid”. Althans, zo wordt het in de media gepresenteerd. Wanneer men echter de plannen nader beschouwd, valt er weinig ”humaans” in te herkennen. Sterker nog, het lijkt [en is] nog INhumaner dan voorheen.
Want voornamelijk wordt er gesproken van een ”zwaarder regime” dan de huidige reeds zware vreemdelingendetentie.
Dat is volgens mij een van de speerpunten. Dat zwaarder regime gaat gelden voor ”criminele” en ”overlastgevende” vreemdelingen.

Lees verder op het weblog van Astrid Essed.

Hoe Teeven hardvochtigheid als humaniteit verpakt

Het “humaner” asielbeleid dat het kabinet afgelopen datgen aankondigde is een lachertje waar echter buitengewoon weinig om te lachen valt. Het betreft minieme verbeteringen op papier – en dat is de gunstige interpretatie. Sommige van de aangekondigde ‘verbeteringen’ zijn dat niet eens. Het echte doel is niet menselijkheid. Het echte doel is eerder: stroomlijning, en voorkomen dat kritiek op het repressieve vluchtelingenbeleid waar de Teeven-terroristen nog steeds mee wegkomen, verder toeneemt.

Interessant is dat de veranderingen worden gepresenteerd als bedoeld om het “asielbeleid humaner” te maken – terwijl Teeven tegelijk beklemtoont: “Het beleid was niet inhumaan”. Waarom moet iets dat humaan is, humaner? Wel, “in de uitvoering moet je de menselijke maat inn de gaten houden.” Aha, dat gebeurde dus onvoldoende? Maar dat was niet inhumaan? “Er waren verbeteringen mogelijk.” Gedraai is het, lafhartige ontwijking van de onmenselijkheid waar Teeven dag in dag uit verantwoordelijk voor is, en waar Samson loyaal aan meewerkt.

Lees verder op het weblog van Peter Storm.

De strijd voor vluchtelingenrechten: hoe nu verder?

De afgelopen 9 maanden is een sterke vluchtelingenbeweging opgekomen. Deze veroorzaakte bijna een kabinetscrisis, iets wat weinig bewegingen kunnen zeggen. Het lijkt nu een goed moment om de balans op te maken, en te kijken hoe we vanaf hier de strijd voor vluchtelingenrechten kunnen voortzetten.

De afgelopen jaren is veel gebeurd. Waar de vluchtelingententenkampen van 2011 nog politiek relatief geïsoleerd waren, openden de kampen in Den Haag en Amsterdam nieuwe mogelijkheden. Met de twee hoofdsteden stonden de kampen in politiek belangrijke plekken. Dat honderdduizenden werkende mensen en vele activisten in de buurt van de kampen woonden, maakte het organiseren van solidariteit gemakkelijker en opende de weg naar demonstraties en politieke druk. –

Lees verder op Socialisme.nu

19-06-2013: Vluchtelingen in actie rond overleg in de Tweede Kamer

headersiteOp 19 juni 2013 zal er weer een Algemeen Overleg (AO) vreemdelingenzaken plaats vinden in de Tweede Kamer. Wij, de uitgeprocedeerde vluchtelingen uit het Vluchthuis zullen voor het debat actie voeren en het debat bijwonen.

In het AO zal onder andere gesproken worden over over de hongerstakende vluchtelingen in de detentiecentra Rotterdam Airport en Schiphol. Er zal ook een kabinets reactie worden gegeven op het ACVZ rapport over detentie van vluchtelingen, afgelopen 29 mei 2013 kwamen zij met een vernietigend rapport. Belangrijke punten als het aan ons ligt, maar we willen ook dat er over onze situatie gesproken word. Het zomerreces begint al weer bijna en dat betekent dat wij na jaren actie voeren weer 2 maanden moeten wachten tot er verder gewerkt kan worden aan een oplossing.

Lees verder op de website van Recht op Bestaan!

Eerste succes in honger- en dorststaking vluchtelingen

“Ik word Hongerstakingóf vrijgelaten, óf ik verlaat het detentiecentrum Rotterdam in een lijkkist”, verklaarde de dorststaker Sayam Udin Nessar een paar dagen geleden. Via een hongerstaking is hij samen met andere opgesloten vluchtelingen in actie gekomen tegen vrijheidsberoving door de Nederlandse staat die hun moedige verzet met man en macht probeert te breken. Maar gelukkig heeft de rechter gisteren bepaald dat Nessar moet worden vrijgelaten omdat zijn detentie onrechtmatig is.

Zoals vluchtelingen sinds eind 2011 via tentenkampen zelf hun strijd voor een menswaardig bestaan bepalen, zo kiezen ze ook in detentiecentra zelf hun middelen om strijd te voeren. Vanzelfsprekend zijn de omstandigheden in die gevangenissen veel zwaarder en de mogelijkheden tot opstand veel minder. De hongerstakingsactie in het Rotterdamse detentiecentrum vormt een uiterste middel van in het nauw gedreven vluchtelingen om de macht terug te pakken die de staat hen heeft afgenomen. Vrijwel alles is hen ontnomen, om te beginnen hun vrijheid. Maar nog niet hun lichaam en hun leven, dat ze sinds meer dan een week op het spel zetten om af te dwingen dat ze er zelf over kunnen beschikken.

Lees verder op de website van Doorbraak.

Vluchtelingen in actie bij PvdA ledenbijeenkomst Den Haag

Vandaag (09-05-2013) voeren wij, ruim 30 uitgeprocedeerde vluchtelingen van het Vluchthuis in Den Haag actie bij de PvdA ledenbijeenkomst in Den Haag. “Wij voeren actie tegen het feit dat de Nederlandse overheid ons op straat heeft gezet. Totaal rechteloos, zonder huis, zonder zorg, zonder enig vooruitzicht op een menswaardig bestaan. Ook laten we ons horen tegen het voornemen om ‘illegaliteit’ strafbaar te stellen”.

Op het Spuiplein voor bij de ingang van de Anton Philipszaal waar de bijeenkomst plaatsvindt worden brieven uitgedeeld waar ons probleem word uitgelegd. In deze brief word ook opgeroepen om het verzet tegen de strafbaarstelling van illegaliteit door te zetten.

Tijdens het ledencongres in Leeuwarden afgelopen 27 april sprak 99% van de leden zich uit tegen dit wetsvoorstel maar partijleider Samsom legde dit naast zich neer. Sterker nog, hij probeert via lokale bijeenkomsten zoals vandaag in Den Haag zijn leden toch te overtuigen dat strafbaarstelling een goed plan is.

Lees verder op website van Recht op Bestaan