Tag Archives: Recht op bestaan

Onuitgesproken laatste woord: Steeds weer wordt de waarheid geweld aan gedaan. Letterlijk.

Onuitgesproken laatste woord: Onderstaande tekst schreef ik als laatste woord voor een rechtszaak die dinsdag 12 juli 2016 plaatsvond. De beschuldiging luidt overtreding van de ‘Wet Openbare Manifestaties’ tijdens de ontruiming van vluchtelingenactiekamp Recht op Bestaan in Den Haag op 13 december 2012.

in-memoriam-spandoek

In een eerdere zitting was de rechter door alle gedaagden gewraakt. Dat was ook nu weer nodig omdat de rechter mensen in de rede viel, documenten van een zichzelf verdedigende activist niet wilde aannemen, en tenslotte niet naar het laatste woord wilde luisteren van een medestandster. De rechter wilde niet dat het over het asielbeleid zou gaan, zei hij. Het laatste woord mocht alleen een persoonlijk betoog zijn.
We zagen ons daardoor genoodzaakt allen tot wraking over te gaan, omdat ook de daaropvolgende laatste woorden op dezelfde onwil de waarheid aan te horen zouden stuiten… wordt vervolgd…

Steeds weer wordt de waarheid geweld aan gedaan. Letterlijk.

Als ik terugdenk aan het vluchtelingenactietentenkamp Recht op Bestaan op Koekamp in najaar-winter 2012, dan denk ik aan de open tenten waar de wind doorheen waaide en waar het kon binnenregenen. Dan denk ik aan de sneeuw en aan de kou.
Als ik terugdenk aan het vluchtelingenactietentenkamp Recht op Bestaan dan denk ik aan gesprekken met vluchtelingen die we opnamen, om zo hun verhalen te documenteren en publiceren. Dan denk ik aan die terughoudendheid hun persoonlijke verhaal te vertellen. En aan mijn terughoudendheid om door te vragen. Want ik ben de IND niet.
lees verder op de website van Joke Kaviaar

Asielzoekers Sacramentskerk Den Haag vertrekken naar gemeentelijke opvang. Structurele oplossing nog ver weg.

Gedurende een periode van ruim anderhalf jaar hadden zo’n 60 asielzoekers onderdak in de Haagse Sacramentskerk. Daar komt nu een einde aan. De kerk is
brandonveilig en wordt daarom door de burgemeester per 2 september gesloten.

In samenwerking met Vluchtelingenwerk en de gemeente Den Haag is naar een pragmatische oplossing gezocht”. verklaart Frans Ohm namens de steungroep van de vluchtelingen in de kerk. De gemeente Den Haag biedt voor twee maanden opvang aan in een pand aan de Zilverstraat en Vluchtelingwerk begeleidt de asielzoekers bij het werk maken van vervolgstappen die mogelijk zijn in hun asielprocedures.

Lees verder op de website van Recht op Bestaan.

4 augustus: Alarm voor vluchtelingen Den Haag

Beeldactie Vluchthuis Den Haag
Maandag 4 augustus
Van 11.00 uur tot 15.00 uur
12 uur: ALARM voor vluchtelingen
Bij stadhuis, Spui Den Haag

Op maandag 4 augustus zullen de vluchtelingen uit de kerk aan de Sportlaan in Den Haag weer een demonstratie houden. Deze dag is gekozen vanwege het maandelijkse alarm dat om 12 uur wordt getest. Op dat tijdstip willen de vluchtelingen de bewoners van Den Haag duidelijk maken in wat voor alarmerende situatie zij zitten; Ze kunnen geen kant meer op!

Lees verder op de website van Recht op Bestaan.

1 juli 2014: Theaterprotest bij Tweede Kamer

[Overgenomen van Recht op Bestaan (met meer foto’s]

Theaterprotest6_Plein_1juli2014_Rechtopbestaan.jpg-1024x768Dinsdag 1 juli vond er een theaterprotest plaats voor de Tweede Kamer waarbij voorbijgangers een aantrekkelijk aanbod kregen.

Een speciale aanbieding voor een reis naar Irak of Afghanistan. Prachtig weer, hier en daar een explosie. Back to basics; kortom een avontuurlijke reis.

Vluchtelingen kunnen terug dus we gaan er gewoon op vakantie…. Toch?
Naast de premier kregen ook de ministers van defensie. justitie. gezondheid en burgemeester van Aartsen kregen dit aanbod.

Door gemeente Den Haag geboden opvang geen oplossing voor vluchtelingen in de knel

[Persbericht, 18 juni 2014]

De gemeente Den Haag heeft de ruimte van de winteropvang aangeboden aan de vluchtelingen die verblijven in de Sacramentskerk met als doel dat ze daar tot rust kunnen komen en zich kunnen bezinnen op hun toekomst. De vluchtelingen zelf, de groep ondersteuners en organisaties als STEK (uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Kerken in Den Haag), Vluchtelingenwerk, Beyond Borders, Maatwerk bij Terugkeer (onderdeel van Cordaid) achten de aangeboden locatie echter ongeschikt voor dat doel. Vluchtelingenwerk, Beyond Borders en andere organisaties zouden de groep gaan begeleiden bij het ontwikkelen van een toekomstperspectief. Dat gaat nu niet door vanwege de patstelling die is ontstaan.
De consequentie daarvan is dat de vluchtelingen onder humanitair slechte omstandigheden zullen moeten verder leven en er niet aan een oplossing gewerkt kan worden. De vluchtelingen en de ondersteuners willen het gesprek graag voortzetten. Vluchtelingen blijven nu eenmaal in de stad aanwezig.

Lees verder op de website van Recht op Bestaan.

Vluchthuis-vluchtelingen voeren actie wegens toegenomen onveiligheid in Irak

Executie-vluchthuisactieZie ook: Persbericht ‘Recht op bestaan’: Irak ‘Vluchthuis’ manifestatie juni Tweede Kamer

De komende weken voeren de Iraakse vluchtelingen van de Haagse “Recht op bestaan”-groep actie om te wijzen op de toenemende onveiligheid in Irak. Al sinds september 2012 eisen ze onderdak en verblijfsrecht, eerst via een tentenkampactie nabij station Den Haag Centraal en vanaf januari 2013 door via een kraakactie de leegstaande Sacramentskerk in gebruik te nemen.

Vandaag hielden de vluchtelingen een protest bij de Tweede Kamer en deelden ze flyers uit. Daarin staat vermeld dat ze “een dringend beroep doen op de politiek om hun uitzichtloze situatie te erkennen”. Irak staat in brand, zo geven ze aan, en ze zijn nu allemaal met hun hoofd bij de onveilige situatie daar. Ze maken zich grote zorgen over wat er in hun land van herkomst aan het gebeuren is. lees verder op de website van Doorbraak

18 december: Demonstratie tijdens derde wereldwijde dag van actie voor de rechten van migranten, vluchtelingen en ontheemden

18 December 2013: Derde Globale Dag van Actie voor de Rechten van Migranten, Vluchtelingen en Ontheemden.
14:00: Vredespaleis, Carnegieplein 2 Den Haag

13-12-13

Volgende week woensdag, 18 december, is het Internationale Dag van de Migrant.

Wij, de vluchtelingen van Recht op Bestaan ondersteunen de internationale oproep voor een dag van actie voor de rechten van migranten, vluchtelingen en ontheemden.

Wij organiseren daarom een demonstratie die om 14:00 zal aanvangen bij het Vredespaleis.

December 18, 2013: Third Global Day of Action for the Rights of Migrants, Refugees and Displaced People
14:00: Vredespaleis, Carnegieplein 2 Den Haag

Wednesday the 18th of December is International Migrant Day. We, the refugees of ‘Right to Exist’ support the international call-out for a Global Day of Action for the rights of Migrants, Refugees and Displaced People. We will organize a demonstration that will start at 14:00 at the Peace Palace.

More info website Recht op Bestaan / Also a facebook event