Tag Archives: tweede kamer

[03-10-2013] Vluchtelingen in actie bij Tweede Kamer-overleg

Aanstaande donderdag (3 oktober) zal er van 18.00 uur tot 22.00 uur een Algemeen Overleg (AO) vreemdelingenzaken plaatsvinden aangaande de ‘Toezeggingen op Rapporten en adviezen vreemdelingenbeleid’. Wij, de uitgeprocedeerde vluchtelingen uit het Vluchthuis zullen voor en tijdens het debat actie voeren op het Plein en het debat bijwonen.

Wij zijn voor de Tweede Kamer aanwezig met een informatiestand van 17.00 uur tot 22.00 uur. Om 17.30 uur zullen wij 50 witte ballonnen oplaten met daarop de namen van vluchtelingen die slachtoffer zijn geworden van het vreemdelingenbeleid hier in Nederland dan wel nadat ze zijn uitgezet naar hun onveilige thuisland.
lees verder op de website van Recht op Bestaan

No Border Netwerk: steeds harder asielbeleid meer dan zorgelijk

beklad020613_beklad_wpf_4391_8Activisten en vrijwilligers die zich inzetten voor gedupeerde vluchtelingen maken zich zorgen over het steeds harder wordende asielbeleid van de Tweede Kamer, waar partijen zoals het CDA en de VVD een grote verantwoordelijkheid voor dragen.

De politici bundelen hun krachten om zoveel mogelijk migranten het leven zuur te maken, zo blijkt uit ongeveer alle beschikbare documenten en websites. Ze perken alle basale mensenrechten in (alleen voor migranten), voeren steeds verder gaande controlemiddelen in, intimideren personen met zogenaamde “terugkeergesprekken” en bedreigen hen met deportatie. Een kleine harde kern, bestaande uit types zoals Gerd L., Fred T. en Geert W., deinst zelfs niet terug voor excessief geweld of moord, zij het geïnstitutionaliseerd en gelegitimeerd, wat de standaardtactiek is van dit soort “stropdasmisdadigers”. Volgende week begint in Rotterdam een zogeheten No Border Camp, waar mensen die zich zorgen maken over het asielbeleid – dat steeds meer fascistoïde trekjes krijgt – samenkomen om het uitvoerig te hebben over manieren om hier verzet tegen te plegen. Continue reading No Border Netwerk: steeds harder asielbeleid meer dan zorgelijk

Nieuw wetsvoorstel vooral bedoeld om illegalen verder te isoleren

Door de strafbaarstelling van illegaal verblijf pontificaal op te nemen in het regeerakkoord maakte het afbraakkabinet Rutte II bij aanvang meteen al duidelijk dat men zich door niemand wenst te laten ringeloren. Het aan alle kanten bekritiseerde wetsvoorstel werd op 14 januari ingediend door staatssecretaris Fred Teeven. Als het aan het lik-op-stuk kabinet ligt, dan moeten mensen zonder papieren tot op het bot worden gecriminaliseerd, opgejaagd en opgesloten. Maar ze zijn hier en zullen hier blijven komen.

In 2002 opperde het kabinet Balkenende I al om illegaal verblijf strafbaar te stellen. Maar dat kabinet met LPF, VVD en CDA stortte na drie maanden door onderlinge ruzies als een kaartenhuis in elkaar. In het kabinet Balkenende II en III was VVD-minister Rita Verdonk verantwoordelijk voor het migratiebeheersingsbeleid. IJzeren Rita wees de strafbaarstelling van illegaal verblijf wegens “praktische bezwaren” af. Het moeten uitzitten van een straf zou maar leiden tot vertraging bij uitzetting, zo meende ze. Dat vond ook PvdA-staatssecretaris Nebahat Albayrak in het kabinet Balkenende IV. Ze noemde de strafbaarstelling daarom “contraproductief”.

Lees verder op de site van Doorbraak

Video: vluchtelingen demonstreren in Den Haag voor verblijfsrecht

12 en 13 maart 2013, Den Haag – Terwijl de politiek mensenrechten schendt en nalaat humaan asielbeleid te handhaven, demonstreerden in de binnenstad van Den Haag een paar honderd vluchtelingen en supporters voor verblijfsrecht en een menswaardig bestaan.. Tijdens de tweede aktiedag vertrok de demonstratie vanaf het plein tegenover de tweede kamer waarbinnen een vruchteloos debat plaatsvond over opvang, terugkeer en detentie van vluchtelingen..

Foto’s demonstratie Recht op Bestaan

plein03Vandaag was een manifestatie en demonstratie van Recht op Bestaan in Den Haag. Zo’n tweehonderd mensen stonden de hele ochtend op het plein voor de Tweede Kamer, terwijl een grote groep het Algemeen Overleg (AO) Veiligheid en Justitie bijwoonde. Daarna demonstreerden zo’n driehonderd mensen door de straten van Den Haag: vòòr open grenzen, vòòr vrijheid voor iedereen! De sfeer was strijdbaar en solidair. Op naar de 23ste!

Zie Indymedia voor meer foto’s

En zie hier een opname van de discussie tussen een woordvoerder van Recht op Bestaan en PvdA-leider Samsom, die vandaag instemde met de strafbaarstelling van illegaliteit.

Update: Actie 12&13 maart voor verblijfsrecht en het recht op bestaan.

Update update dinsdagmiddag 14.30 u:
Van Twitter Recht op Bestaan: Ook al kwam de gemeente met onredelijke punten en zelf onwaarheden, toch is de uitspraak van de bestuursrechter negatief. We mogen s’nachts niet op het Plein demonstreren en op de alternatieve plek (voor het centraal station) geen slaapzakken en matjes. De rechter gaat wederom voorbij aan de “pressing social need”, om beperkingen op te leggen. Binnen een half uur een update op de site.

Actie!Nog maar één paar dagen en dan is het 12 maart, de start van twee dagen van actie in Den Haag voor verblijfsrecht en het recht op bestaan. De acties vinden plaats rond het Algemeen Overleg (AO) Veiligheid en Justitie op 13 maart waar gesproken gaat worden over opvang, terugkeer en detentie van vluchtelingen. Helaas probeert burgemeester van Den Haag Jozias van Aartsen de acties te bemoeilijken door beperkingen aan de acties op te leggen. Zie voor de oproep hier.

12 maart demonstratie Wij willen verblijfsrecht en het recht op bestaan:

De twee dagen van actie begint op dinsdagavond 12 maart met een demonstratie onder het motto “Wij willen verblijfsrecht en het recht op bestaan”. Er word verzameld om 19:00 voor het Centraal Station.
Continue reading Update: Actie 12&13 maart voor verblijfsrecht en het recht op bestaan.

12&13 maart 2013: Actie voor verblijfsrecht en het recht op bestaan!

Op 13 maart vindt er een Algemeen Overleg (AO) Veiligheid en Justitie plaats in de Tweede Kamer. Het AO gaat over opvang, terugkeer en detentie van vluchtelingen. (english below!)
illegalenzijnookmensenspandoek
Wij, de uitgeprocedeerde vluchtelingen uit de Vluchtkerk in Amsterdam, het Vluchthuis in Den Haag en vluchtelingen uit verschillende AZC’s zullen op 12 en 13 maart over gaan tot actie om aandacht te vragen voor ons probleem. Wij zijn onuitzetbaar, rechteloos en al jaren in Nederland. Wij willen verblijfsrecht en zo de mogelijkheid om een normaal leven op te bouwen! lees verder op de website van Recht op Bestaan

March 12 & 13, 2013: Action for residency rights and the right to exist!

On March 13 a General Deliberation for safety and justice will take place in the Tweede Kamer. The discussion will be about shelter, deportation and detention of immigrants. We, the rejected asylum seekers from de Vluchtkerk in Amsterdam, het Vluchthuis in Den Haag en various Asylum Seekers’ Centers (AZC) will take action on March 12 and 13 to bring attention to our problem. We cannot be deported and we have no rights, yet we are already living for years in the Netherlands. We want residency rights and the possibility to live a normal life! read more on website Recht op Bestaan

Bloederige actie voor de Tweede Kamer

11/1/13 – 14.43 u: Zojuist is onder het motto ‘Over lijken gaan’ een bloederige actie gestart voor de Tweede Kamer n.a.v. het veilig verklaren van Mogadishu vlak voor kerst door staatssecretaris Teeven.

AT THIS MOMENT SOMALIIAN AND OTHER PEOPLE ARE lying bloody woonded and for dead on the street before the Dutch Parliament to show what will happen if Teevens plan to send people back to (in his eyes) safe Mogadishu will really happen….. Lees verder op Indymedia