Wij Zijn Hier: Vluchtopvang werkt aan leefbaarheid en buurtcontact

Bron: facebook Wij Zijn Hier

Update vrijdag 11 juli 2014:

vluchtopvangVannacht heeft het in Amsterdam echt waanzinnig hard geregend, geonweerd en gestormd. Dit heeft overal tot (soms grote) overlast geleid. Zo ook in de Vluchtopvang. Bij gebrek aan dweilen zijn er kleren gebruikt om het water op te dweilen en bij gebrek aan ‘trekkers’ zijn schoenen gebruikt om het water weg te vegen.

Als mensen dweilen, emmers, trekkers beschikbaar hebben, is dit zeer welkom. Ook voor regulier schoonmaken. Wel graag altijd eerst even met Ali bellen: 06 81742840.

Als uitleg: de vluchtelingen willen voorkomen dat er dingen gebracht worden die niet (meer) nodig zijn. Dat zou zonde zijn. Ook zijn ze net pas ingetrokken en is er nog niet echt een systeem om spullen op te slaan, te verdelen, etc.

Buurtbrief:

Amsterdam, donderdag 10 juli 2014

Beste Buren!

In de avond van 9 op 10 juli hebben wij van de vluchtelingengroep “WE ARE HERE” een pand betrokken aan het Linnaeushof. Deze week ontruimde de gemeente zowel de tijdelijke opvang de ‘Vluchthaven’ als de gekraakte locatie de ‘Vluchtmarkt’. Hierdoor werden in korte tijd meer dan 150 van ons dakloos gemaakt. Aangezien de ‘Vluchtgarage’ in Zuidoost overvol is en wij verder nergens heen kunnen, zagen wij geen andere mogelijkheid dan de ‘Vluchtopvang’ aan het Linnaeushof te openen.

In september 2012 zijn we begonnen met een tentenkamp aan de Notweg om aandacht te vragen voor onze situatie. We zijn hier, we kunnen niet terug naar ons land van herkomst, we kunnen ook niet naar een ander land en hier mogen we niet blijven. We vragen niet meer dan een normaal leven. We willen dat het beleid in Nederland en in Amsterdam aan ons en aan alle andere vluchtelingen die op straat staan of onterecht in de cel zitten, de ruimte laat voor een menswaardig bestaan. Na de Notweg hebben we onze actie voortgezet in de Vluchtkerk, de Vluchtflat, het Vluchtpark, het Vluchtkantoor, de Vluchthaven, de Vluchtmarkt en de Vluchtgarage. Ook vanuit de nieuwe locatie, de ‘Vluchtopvang’ proberen we zichtbaar te blijven en te strijden voor onze mensenrechten.

De nieuwe locatie bestaat uit een al lang leegstaande ruimte op het adres Linnawueshof 4, gelegen op het binnenterrein achter de poort onder Linnaeushof 6. Het gebouw is eigendom van de bekende huisjesmelkers en speculanten van W.M. Honselaar Onroerend Goed BV. We zijn van plan hier rustig te gaan wonen en een goede relatie op te bouwen met de buurt. We roepen de buurtbewoners en alle andere Amsterdammers op zicht te verdiepen in onze moeilijke situatie en onze strijd voor een menswaardig bestaan te steunen!

Voor meer informatie kunt u altijd even aankloppen!

Met vriendelijke groet,

De nieuwe bewoners, onderdeel van de vluchtelingengroep WE ARE HERE


Meer foto’s op de facebook van Wij Zijn Hier